Category Archives: Eisirt

Eisirt, caib. a 14

Caibideal a XIV Sa Bhaile Slán Do mothaíodh go raibh tosach an tslóigh ag siúl ana-ghéar. Níorbh fhada gur mothaíodh go rabhadar ag rith. Níorbh fhada go raibh an tslua go léir ag rith agus gan blúire suime acu in … Continue reading

Posted in Contents, Eisirt | Leave a comment

Eisirt, caib. 13

Caibideal a XIII Fáilte dá hOllmhú. Nuair a tháinig seacht catha féinne Luchra agus Luprachán abhaile ó Eamhain agus gan an rí acu bhí buairt agus brón agus uaigneas ar na daoine beaga go léir. D’inis an mhuíntir a tháinig … Continue reading

Posted in Contents, Eisirt | Leave a comment

Eisirt, caib. a 12

Caibideal a XII. Rogha na Séad. “’Sea, a Fhearguis, a bhráthair”, arsa Iúbhdán le Feargus, “tá an tréimshe caite agus níl ar do chumas-sa mise ’ chimeád anso níos sia. Níl ach aon ní amháin agam le déanamh anois sara … Continue reading

Posted in Contents, Eisirt | Leave a comment

Eisirt, caib. a 11

Caibideal a XI. Leigheas ar an nDíobháil. Do cuireadh Iúbhdán ’na sheasamh anuas ar an dtalamh, agus d’imigh sé amach ag triall ar an slua mór de dhaoine beaga a bhí amu’. Nuair a chonacadar chúthu é do thógadar liú … Continue reading

Posted in Contents, Eisirt | Leave a comment

Eisirt, caib. a 10

Caibideal a X Díoltas na bhFear mBeag Bhí Iúbhdán ar an gcuma san in Eamhain agus ana-chaitheamh aimsire ag Feargus agus ag uaislibh Uladh á bhaint as. Ach bhí uaigneas mór ar thuathaibh Luchra agus Luprachán i ndiaidh a rí. … Continue reading

Posted in Contents, Eisirt | Leave a comment

Eisirt, caib. a 9

Caibideal a IX Dhá Árdrí Nuair a bhí deireadh leis an bhféasta agus leis an gcaitheamh aimsire do thóg Feargus Iúbhdán ar a bhais chuige, agus do thóg an ríogan óg úd Bébó ar a bais. Bhí an t-aragal, an … Continue reading

Posted in Contents, Eisirt | Leave a comment

Eisirt, caib. a 8

Caibideal a VIII Éad, agus a leigheas Do rugadh isteach Bébó agus do cuireadh ’na suí in áirde ar an mbórd í, ar láimh dheis Fhearguis, díreach mar a cuireadh Eisirt nuair a bhí sé ann. Bhíodh na mná uaisle … Continue reading

Posted in Contents, Eisirt | Leave a comment

Eisirt, caib. a 7

Caibideal a VII. Corcán na Leitean “Is cruaidh an cás ’na bhfuilim anois, a Bhébó”, arsa Iúbhdán. “Dheinis dearúd mór, a rí”, ar sise. “Ní raibh aon cheart agat an ghabháil úd do chur ar Eisirt go dtí go mbeadh … Continue reading

Posted in Contents, Eisirt | Leave a comment

Eisirt, caib. a 6

Caibideal a VI. “Do Labhrais Fíor!” Nuair a bhí Aodh ’na shuí ar an gcórtha agus a dhrom siar leis an bhfalla bhí sé ar a shástacht maith go leór. Bhí sé ar dheis an Árdrí, ach bhí ceataí sa … Continue reading

Posted in Contents, Eisirt | 1 Comment

Eisirt, caib. 5

Caibideal a V. An tAbhac in’ Fhathach. Bhí Eisirt agus Aodh ag cur na slí dhíobh. Thugadh Aodh fé ndeara conas mar a bhíodh Eisirt ag sodar, a d’iarraidh cimeád suas sa tsiúl. Tháinig ana-mhóráil ar Aodh mar gheall air … Continue reading

Posted in Contents, Eisirt | Leave a comment