Monthly Archives: November 2012

Gníomhartha na nAspal, Caibideal a Dó

An Sprid Naomh dá ghlacadh ag na deisceabalaibh. An tseanmóin a thug Peadar uaidh don phobal. Cráifeacht na ndaoine do ghlac an creideamh ar dtúis.  Agus nuair a críochnaíodh laethanta na Cíncíse bhíodar go léir in éineacht in aon áit … Continue reading

Posted in Contents, Gníomhartha na nAspal | Leave a comment

Séadna chapter 17

Caibideal a Seachtdéag. Ghluaiseadar orthu suas, Séadna agus Diarmuid Liath, cos ar chois, go tigh Dhiarmuda. Ní raibh rómpu ann ach cruinniú ban agus leanbh agus seandaoine, agus an tíncéir mór dhá léiriú dhóibh cad a bhí tar éis titim … Continue reading

Posted in Contents, Séadna | Leave a comment

Three great audio files

Three audio files were created to accompany the Cork section of the book Pobal na Gaeltachta: The files weren’t created by me, but I believe they were done for public dissemination to aid the learning of Cork Irish, so I … Continue reading

Posted in Contents | 6 Comments

Séadna chapter 16

Caibideal a Sédéag. La ’rna mháireach a bhí chúinn, bhí aonach sa tsráid. Bhí Séadna ar an aonach le hualach bróg. Bhí Micil ar an aonach ’na sheasamh leis an ualach. Bhí máthair Mhicil ar an aonach ag díol muice … Continue reading

Posted in Contents, Séadna | 3 Comments

Should Vocatives Decline?

Whether vocatives should decline or not is a constantly raised question. It seems most vocatives don’t decline, as “metaphorical” nouns do not take a morphological vocative. Let’s look at vocatives under a number of categories. 1. Collective nouns do not … Continue reading

Posted in Contents, grammar notes | Leave a comment

Notes on the LS of Aesop

In the preface, it is specifically stated that Osborn Bergin is aiming to show the pronunciation of the generation of the 1850s. Some words have alternatives: * dálta can be /dɑːltə/ or /dɑːlhə/, and all similar words exhibit the same … Continue reading

Posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents, Letiriú Shímplí | Leave a comment

Séadna chapter 15

Caibideal a Cúigdéag. D’imigh Seán Ceatach abhaile, agus nuair a fuair sé an chaoi do thairrig sé anuas an scéal. “Níl aon tseó, a Mháire,” ar seisean, “ach a bhfuil de mhaitheas ag Séadna dá dhéanamh ar fuid na dútha. … Continue reading

Posted in Contents, Séadna | Leave a comment

Aesop in Letiriú Shímplí

I am delighted that someone on my email list, who is known to many as An Lon Dubh, has gone to the trouble of sending me a PDF of the Letiriú Shímplí edition of Aesop a Tháinig go hÉirinn, which … Continue reading

Posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents | 2 Comments

You are my love

I have decided to respond here to the thread Inscríbhinn fháinne on the ILF forum, where someone is checking the translation is tusa mo chroí. According to the experts on Standardised Irish on that forum, this is the right thing … Continue reading

Posted in Contents | 15 Comments

Séadna chapter 14

Caibideal a Ceathairdéag. Peig. Mar aduart ó chiainibh, nuair a thuig Sadhbh Dhiarmuda Léith go raibh cleamhnas Mháire Ghearra briste, duairt sí le gach éinne gurbh í féin a bhris é, agus gurbh é cúis gur bhris sí é, a … Continue reading

Posted in Contents, Séadna | Leave a comment