Monthly Archives: December 2012

Séadna, caib. 23

Caibideal a Trí is Fiche. “Um eadartha la ’rna mháireach bhí an bheirt ag doras tí an rí. Tháinig an ceann amach. Chonaic sé Cormac. “‘Cá bhfuil sí?’ ar seisean. “‘Sid í í,’ arsa Cormac go réidh. “‘Téanam, a ’níon … Continue reading

Posted in Contents, Séadna | Leave a comment

Séadna, caibideal a 22

Caibideal a Dó is Fiche. Fear géagach slinneánach, buí, dob ea an tíncéir mór. Fear lom láidir. Bhí iarracht de rian na bolgaí ann, agus ní raibh puínn féasóige air. Bhí sé iarracht bolgshúileach. Bhí sé fadshrónach, faidleicneach, dea-chúmtha ’na … Continue reading

Posted in Contents, Séadna | Leave a comment

Séadna caibideal a 21

Caibideal a hAon is Fiche. Peig. Pé rud a bhain an tsúil as an mnaoi a tháinig chun Diarmuda bhí sí ar leathshúil. Agus má bhí an tsúil léi a bhí imithe chómh nímhneach leis an súil a bhí aici … Continue reading

Posted in Contents, Séadna | Leave a comment

Notes on Nolan 10

h) Proleptic de can be used to stand for whole clauses: Níor mhiste deimhin a dhéanamh de go ndéanfaidís Gaeil Alban do dhísciú, where de tees up the subsequent go-clause. Another example: ná dein iúnadh dhe go nduart leat: ní … Continue reading

Posted in grammar notes | Leave a comment

Séadna caibideal a 20.

Caibideal a Fiche. Tháinig Séadna la ’rna mháireach féachaint conas ’bhí an duine breóite, agus do rug sé leis tuilleadh den leathar a bhí sa tsiopa agus do dhíol as. Ba mhaith mar dhein. D’fhág san roinnt airgid ag an … Continue reading

Posted in Contents, Séadna | Leave a comment

Séadna, ch. 19

Caibideal a Naoidéag. Ní raibh Diarmuid sa doras rómpu. Bhí an doras dúnta. D’oscladar é agus chuadar isteach. Ní fheacadar Sadhbh ná Diarmuid. Bhí seanabhean iasachta ’na suí in aice na tine. Thóg sí a ceann agus d’fhéach sí orthu … Continue reading

Posted in Contents, Séadna | Leave a comment

Guaire ch.1

GUAIRE. Caibideal a hAon. Aodh Dubh agus Aodh Fionn. Bhí Suíbhne Meann in’ árdí ar Éirinn, agus bhí Aodh mac Duach Duibh ’na rí ar chrích Oirialla, agus Aodh Fionn mac Feargna ’na rí ar an mBréifne. Le línn an … Continue reading

Posted in Contents, Guaire | Leave a comment

Stupidity of the worst kind

The Irish language is the heritage of all the Irish people, including those who don’t speak the language, but those who are not native speakers of the language are unlikely to have native-sounding accents in their Irish. Of course, there … Continue reading

Posted in Contents | 23 Comments

1. Bíse ag séideadh an fhaid a bheadsa ag ithe.

Bhí Máire agus Nóra ’na gcónaí i mbotháinín. Nuair a bhíodh Máire breóite thugadh Nóra aire dhi, agus nuair a bhíodh Nóra breóite thugadh Máire aire dhi. Lá áirithe dá rabhadar dhá n-ollmhú féin chun a mbrecfaist do chaitheamh bhí … Continue reading

Posted in Ag Séideadh agus ag Ithe, Contents | Leave a comment

Séadna chapter 18

Caibideal a hOchtdéag. Bhí an oíche ag imeacht agus ní raibh Cormac ag filleadh ná aon tuairisc chruínn uaidh. Na daoine do chaill a gcuid, bhí ceist agus ceann-fé agus náire ag teacht orthu. An focal úd aduairt Sadhbh le … Continue reading

Posted in Contents, Séadna | Leave a comment