Monthly Archives: July 2011

Let Ye Spake Engilish and Be Dacent!

My audio file of this can be listed to here. I am a learner and the audio is only for fun, for speaking practice. Feedback, including errors, welcome. “LET YE SPAKE ENGILISH AND BE DACENT.” ón Athair Peadar Ó Laeire. … Continue reading

Posted in Contents

15. An Machtíre i gCroiceann na Caorach.

Chuir machtíre croiceann caorach uime, agus d’imigh sé i measc na gcaorach, agus bhíodh sé dhá marú agus dhá n-ithe i ganfhios. Fé dheireadh thug an t-aeire fé ndeara é. Ní túisce ’ thug ná rug sé air agus chuir … Continue reading

Posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents

14. An t-Aeire agus an Fharraige.

Bhí aeire ag aeireacht in aice na farraige lá breá samhraidh. Bhí an t-uisce go sámh agus an ghrian ag taithneamh anuas air. Bhí long tamall amach ar an uisce, agus a seólta breátha geala uirthi. Bhí an t-aeire ag … Continue reading

Posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents | 1 Comment

13. An Fear agus a Chlann Mhac

Bhí fear ann, agus bhí ainm airgid air, agus bhí sé ag dul chun báis. Ní fheidir éinne dá chlaínn cá raibh an t-airgead i bhfolach aige, agus bhí eagla orthu go bhfaigheadh sé bás gan an áit d’ínsint d’éinne … Continue reading

Posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents | Leave a comment

Séadna modernised

Posted in Contents | 4 Comments

12. An Sealgaire agus an Colúr.

Chuaigh sealgaire amach lá ag sealgaireacht. Chonaic sé colúr ar chrann. Chuir sé saighead fé shraíng a bhogha. Do leog sé é féin ar a leathghlúin chun an ruchair do chaitheamh. Díreach le línn é ’ bheith chun an ruchair … Continue reading

Posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents | Leave a comment