Monthly Archives: June 2013

Aithris, I:XI

CAIBIDEAL A HAONDÉAG. BREIS SÍOCHÁNA AGUS BREIS DÚTHRACHTA. 1. Do thiocfadh linn mórán síochána ’ bheith againn dá mb’áil linn cimeád ó chainnteanaibh agus ó ghnóthaíbh daoine eile, agus ó nithibh ná baineann linn. Conas is féidir síocháin a bheith … Continue reading

Posted in Aithris ar Chríost, Contents | Leave a comment

Scéalaíocht Amhlaoibh 2

2. É MHIC AGUS Ó MHIC AN BHRADÁIN Audio: download (Caoimhín Ó Buachalla), October 9th 2016) Tráth éigint do ráinig go raibh duine bocht ann, agus is dócha go raibh sé bocht go leór. Ní raibh de shlí mhartha aige … Continue reading

Posted in Contents, Scéalaíocht Amhlaoibh | 1 Comment

Aithris ar Chríost I:X

CAIBIDEAL A DEICH. SEACHAIN IOMAD CAINNTE. 1. Seachain callóid daoine; óir is díobhálach an rud bheith ag gabháil do ghnóthaíbh saolta, bíodh gur le híntinn mhacánta a déanfí é. Óir is fuiriste sinn a thruailliú le baois, agus greim a … Continue reading

Posted in Aithris ar Chríost, Contents | Leave a comment

Aithris I:IX

CAIBIDEAL A NAOI. BHEITH ÚMHAL AGUS FÉ SMACHT. 1. Ní ana-mhór is ea bheith fé smacht; maireachtaint fé láimh uachtaráin, agus gan duine ’ bheith ar a thoil féin. Is neamhchúntúrthaí go mór do dhuine bheith fé smacht ná daoine … Continue reading

Posted in Aithris ar Chríost, Contents | Leave a comment

Aithris I:VIII

CAIBIDEAL A HOCHT. SEACHAIN IOMAD MUÍNTEARTHAIS. 1. Ná nocht t’aigne do gach éinne, ach innis do chás do dhuine atá ciallmhar agus go bhfuil eagla Dé air. Ná bí puínn i gcómhluadar le daoinibh óga ná le daoine iasachta. Ná … Continue reading

Posted in Aithris ar Chríost, Contents | 1 Comment