Monthly Archives: February 2013

Séadna, caib. 34

Caibideal a Ceathair is Tríochad An focal úd aduairt Diarmuid Liath i dtaobh Mháire Ghearra, ’sé sin gur bheag aon deireadh oíche ná tagadh sí, do chuir an focal san Séadna ag machnamh. “’Sea!” ar seisean in’ aigne, “tá an … Continue reading

Posted in Contents, Séadna | Leave a comment

Séadna, caib. 33

Caibideal a Trí is Tríochad Nuair a dhúisigh sé as a chodladh is amhlaidh a fuair sé é féin agus é ag rá na bhfocal úd d’fhág sé gan chríochnú nuair a bhí sé ag cainnt leis an mnaoi chosnochtaithe … Continue reading

Posted in Contents, Séadna | 1 Comment

Séadna caib. 32

Caibideal a Dó is Tríochad Do stad Séadna ag féachaint air. Chimil sé a lámh dá shúilibh agus d’fhéach sé arís air. D’fhéach an bheirt in sna súilibh ar a chéile ar feadh tamaill. “Is tu an diabhal!” arsa Séadna, … Continue reading

Posted in Contents, Séadna | 2 Comments

Séadna, caib. 31

Caibideal a hAon is Tríochad. D’fhéach an bheirt ar a chéile. Níor róchneasta an fhéachaint í ag aon taobh acu. Mhothaigh Séadna an scannradh ag teacht air féin, díreach mar a tháinig sé air an chéad lá. Do rug sé … Continue reading

Posted in Contents, Séadna | 1 Comment

PUL’s letters to Pádraig Breathnach

Extracts from Canon Peter O’Leary’s Letters. Castlelyons, January, 1910. Those songs which you have put into those little books constitute one of the most valuable things we now possess for the benefit of the language. They are full up of … Continue reading

Posted in Contents | 1 Comment

Séadna caib. 30

Caibideal a Tríochad Nuair a tháinig sé as an gcodladh san bhí an ghrian ag taithneamh anoir air agus í éirithe suas go maith árd agus í go breá sobháilceach, gan iomad brothaill inti. Bhí an spéir gan scamall agus … Continue reading

Posted in Contents, Séadna | Leave a comment

Séadna caib. 29

Caibideal a Naoi is Fiche. Tar éis chleamhnais Shadhbh agus Chormaic níorbh fhada gur deineadh dhá chleamhnas eile. Deineadh cleamhnas do Bháb an Leasa le driotháir do Nóra an Tóchair, agus deineadh cleamhnas do Nóra féin le fear de mhuíntir … Continue reading

Posted in Contents, Séadna | Leave a comment

Cearbhall Buí na nAmhrán

I. File ab ea Cearbhall Buí na nAmhrán. Bhí sé lá ag dul go Baile Choitín, agus bhuail fear ar an mbóthar uime gurbh ainm do Tadhg Rua. C. Dia’s Muire dhuit, a Thaidhg. T. Dia’s Muire dhuit is Pádraig, … Continue reading

Posted in Ár nDóthain Araon, Contents | Leave a comment

An Choróinn Mhuire, na Chúig Bua.

NA CHÚIG BUA. (Gach Céadaoin agus Satharn i gcaitheamh na bliana agus gach Domhnach ón gCáisc go dtí an t-Advent.) An Chéad Bhua. Aiséirí ár Slánaitheóra. Machnaímís anso ar conas mar a rug ár Slánaitheóir bua ar an mbás nuair … Continue reading

Posted in An Choróinn Mhuire, Contents | Leave a comment

Micheál na Buile

I. Cáit. A Mhichíl, airiú, cár ghabhais chúinn, nú cár chaithis an aimsir le corraíocht agus fiche bliain? M. Bhíos i nGleann na nGealt, a Cháit. C. Agus cad a chuir abhaile thu? M. An t-uaigneas, mhuise. C. An bhfuil … Continue reading

Posted in Ár nDóthain Araon, Contents | 2 Comments