Monthly Archives: October 2009

Morality and Truth

The difficulty we as conservatives face in trying to get a hearing for our ideas in the mainstream media and also in private conversations is that it does not really matter how right we are. We can go to great … Continue reading

Posted in conservative politics | 3 Comments

Maitiú 14

CAIBIDIOL 14. Eóin baiste d’á chur chun báis ag Héród. Bia d’á thabhairt ag Críost do chúig mhíle duine sa bhfásach. É ag siubhal ar an bhfaraige, agus an uile shaghas lucht galair d’á leigheas aige, gan ach iad do … Continue reading

Posted in An Soisgéal do réir Mhaitiú | Leave a comment

Maitiú 13

CAIBIDIOL 13. Parabal churadóra an chogail, agus parabal an tsílmhustáird, 7rl. Sa lá san chuaidh Íosa amach as an dtigh, agus bhí sé n-a shuidhe ar bruach na faraige. Agus do chruinnigh sluaighte móra, i dtreó go ndeaghaidh sé ar … Continue reading

Posted in An Soisgéal do réir Mhaitiú | Leave a comment

Réimniughadh an bhriathair – verb conjugation

I am aiming to upload full conjugations of around 25 verbs that cover all the regular and irregular types. Click on the desired verb in the right-hand bar to see progress so far.

Posted in Contents | Leave a comment

Maitiú 12

CAIBIDIOL 12. Daille na bhFairisíneach dá cáineadh ag Críost, 7 iad á mbréagnú aige nuair a deirid siad gur le cómhacht Shátain a dheineann sé na mírbhuiltí. Sa n-am san do ghluais Íosa tré ghortaibh arbhair, lá na sabbóide; agus … Continue reading

Posted in An Soisgéal do réir Mhaitiú | Leave a comment

Maitiú 11

CAIBIDIOL 11. A dheisgiobuil ag Eóin dhá gcur ag triall ar Chríost. Na Iúdaigh dh’á gcáineadh ag Críost mar gheall ar ná creidfidís, agus na daoine d’á nglaodhach chuige a mhothuighid ualaí troma bheith ortha. Agus do thárla, nuair a … Continue reading

Posted in An Soisgéal do réir Mhaitiú | Leave a comment

Séadna 1

CAIBIDIOL A H-AON

Posted in Séadna | Leave a comment

The works of Pádraig Ua Duinnín

I aim to publish transcriptions of some of the works of Pádraig Ua Duinnín. I am starting today with chapter one of his Saoghal i nÉirinn, his refutation of the notion that life was better outside Ireland. It is transcribed … Continue reading

Posted in Contents | Leave a comment

Mo Sgéal Féin: the autobiography of Peadar Ua Laoghaire

I have now fully transcribed the original text of Mo Sgéal Féin, the autobiography of Peadar Ua Laoghaire, who is attributed with the leading role in the Gaelic Revival of the early 20th century. He lived through the Irish Famine … Continue reading

Posted in Contents | 1 Comment

Saoghal i nÉirinn

Click to access saoghal.pdf

Posted in Pádraig Ua Duinnín | 2 Comments