Monthly Archives: October 2014

Aithris ar Chríost II:X

CAIBIDEAL A DEICH. BAOCHAS AR DHIA MAR GHEALL AR A GHRÁSTA. 1. Is chun oibre ’ dhéanamh do rugadh thu. Cad chuige dhuit, mar sin, bheith a d’iarraidh suaimhnis? Cuir rómhat fulag a dhéanamh níos mó ná sólás a dh’fháil. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Aithris ar Chríost II:IX

CAIBIDEAL A NAOI. EASPA GACH SÓLÁIS. 1. Ní deocair neamhní ’ dhéanamh de shólás saolta nuair a bhíonn sólás Dé againn. Ach is ní mór, ní ana-mhór, ana-dheocair, do dhuine sólás ó Dhia agus sólás ó dhaoine ’ bheith in … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Aithris ar Chríost II: VIII

CAIBIDEAL A hOCHT. DLÚTHMHUÍNTEARTHAS LE hÍOSA. 1. Nuair a bhíonn Íosa láithreach bíonn gach ní go maith, agus ní feictear deacracht in aon rud. Ach nuair ná bíonn Íosa láithreach bíonn gach aon rud cruaidh. Nuair ná bíonn Íosa ag … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment