Monthly Archives: April 2012

Críost Mac Dé 10

Caibideal a Deich. Nicodémus, Antipas, Heródias, Macheronte. Is léir gur dhein an Slánaitheóir mórán míorúiltí i gcathair Ierúsaleim tar éis an ghnímh úd a dhein sé ar na díolthóiríbh agus ar na ceannaitheóiríbh nuair a dhíbir sé iad amach a … Continue reading

Posted in Contents, Críost Mac Dé | Leave a comment

Críost Mac Dé 9

Caibideal a Naoi. Natanael. Fíon a Dhéanamh den Uisce; An Bualadh Amach as an dTeampall. Bhí cúigear deisceabal ag Íosa ansan, nuair a bhí Natanael aige i dteannta an cheathrair. Do ghluais sé féin agus an cúigear an bóthar ó … Continue reading

Posted in Contents, Críost Mac Dé | Leave a comment

Miss, Mrs or Ms?

I once worked for a publishing company that insisted on the use of Ms, pronounced Mizz, to refer to a woman, rather than Mrs or Miss. Personally, I don’t think Mizz is a word in the English language, and so … Continue reading

Posted in conservative politics, Contents | Leave a comment

Catilina 49

XLIX. San aimsir chéanna san, áfach, do theip ar Q. Catulus agus ar C. Píso, le creidiúint ná le tathant ná le díolaíocht, a chur ’ fhéachaint ar Chiceró Caius Caesar do thabhairt cionntach sa chómhcheilg le fianaise bréige ó … Continue reading

Posted in Catilína, Contents | Leave a comment

Catilina 48

XLVIII. Ansan, an choitiantacht úd a bhí chómh dúilmhar in athrach beatha ar dtúis, agus chómh fabhrúil do chogadh ’ theacht nuair a nochtadh an chómhcheilg d’athraigh a n-aigne, agus ag badhbóireacht is ea ’ bhíodar ar Chatilína agus ar … Continue reading

Posted in Catilína, Contents | Leave a comment