Monthly Archives: November 2014

Aithris ar Chríost II:XII

CAIBIDEAL A DÓDHÉAG. BÓTHAR RÍOGA NA CROISE NAOFA. 1. Focal cruaidh, dar lena lán, is ea an focal so: Tréig thu féin; tóg chút do chros, agus lean Íosa. Ach beidh sé níos deocra go mór éisteacht leis an bhfocal … Continue reading

Posted in Aithris ar Chríost | Leave a comment

Aithris ar Chríost II: XI

CAIBIDEAL A hAONDÉAG. A LUÍGHEAD DAOINE A THUGANN GRÁ DO CHROIS ÍOSA. 1. Tá ag Íosa anois a lán daoine go bhfuil grá acu do ríocht Íosa ar neamh, ach fíorbheagán daoine gur fonn leó Cros Íosa d’iompar; a lán … Continue reading

Posted in Aithris ar Chríost | Leave a comment