Monthly Archives: May 2011

Lot

XI. Lot. Nuair a chuaigh an t-aighneas i ngéire idir na haeiríbh do labhair Abraham le Lot. “Ná bíodh,” ar seisean, “aigneas idir t’aeiríbhse, agus m’aeiríbhse óir is bráithre sinn. Sin é an dúthaigh os do chómhair. Más maith leatsa … Continue reading

Posted in Contents, Scéalaíochta as an mBíobla Naofa | Leave a comment

An Mac agus a Mháthair

9. An Mac agus a Mháthair. Audio: download (Maighréad Uí Lionáird, October 9th 2016) Bhí an mac ar scoil agus ghuid sé leabhar ó scoláire eile. Nuair ’ tháinig sé abhaile agus an leabhar aige is amhlaidh a mhol an … Continue reading

Posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents | 1 Comment

Sliabh na mBan bhFionn 8

VIII. “Táim ana-bhaoch díbh, a uaisle,” arsan bhean abhrais; “ní fios cathain a bheadh an méid sin oibre déanta agam dá mbeadh orm é ’ dhéanamh im aonar. Táim ana-bhaoch díbh, a uaisle!” “Is ceart cómhar do dhíol, a bhean … Continue reading

Posted in Contents, Sliabh na mBan bhFionn | 2 Comments

Abraham

X. Abraham. Do fágadh an túr gan críochnú agus d’imigh na daoine óna chéile ’na mbuínibh fé leith. Ag scaipeadh dhóibh do ghluais gach buíon go dtí go bhfuaradar talamh a thaithn leó agus do chuireadar fúthu ar an dtalamh … Continue reading

Posted in Contents, Scéalaíochta as an mBíobla Naofa | Leave a comment

Sliabh na mBan bhFionn 7

VII. Do thárla, roinnt aimsire ’na dhiaidh san, go raibh ualach mór olla aici airís le cíoradh agus le slámadh agus le sníomh agus le tochrais, go raibh eagal uirthi ná tiocfadh léi go deó na habhraisí ’ bheith ollamh … Continue reading

Posted in Contents, Sliabh na mBan bhFionn | Leave a comment

Meascadh Úrlabhra

IX. Meascadh Úrlabhra. Bhíodar go léir ag obair ar a ndícheall agus fuadar árd fúthu, agus fé mar a bhí an túr ag dul in aoirde bhí an fuadar ag dul i ndéine agus an fonn chun na hoibre ag … Continue reading

Posted in Contents, Scéalaíochta as an mBíobla Naofa | 4 Comments

Sliabh na mBan bhFionn 6

VI. Nuair a dhúisigh sí as a codladh, bhí sé ’na lá gheal. Chruinnigh sí a meabhair, agus d’fhéach sí ’na tímpall. Ní raibh duine ná daonnaí sa tigh ach í féin. Bhí an mhórsheisear imithe. D’fhéach sí i dtreó … Continue reading

Posted in Contents, Sliabh na mBan bhFionn | Leave a comment

Na Froganna a’ Lorg Rí

8. Na Froganna a’ Lorg Rí. Audio: download (Maighréad Uí Lionáird, October 9th 2016) Bhí loch breá mór fairsiog i lár machaire, agus é lán ó thaobh taobh d’fhrogannaibh. Froganna breátha sleamhaine beathaithe ab ea iad. Bhí cuid acu mór … Continue reading

Posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents | 3 Comments

Catilína 2

II. As san, i dtosach bárra, d’oibríodh cuid de sna ríthibh (mar sin é ainm a bhí ar dtúis ar fhórlamhas) a n-aigne agus d’oibríodh cuid acu neart a gcuirp: agus an uair sin, leis, do mhaireadh na daoine gan … Continue reading

Posted in Catilína, Contents | Leave a comment

Catilína 1

Cúntas ar Chogadh Chatilína ó Chaius Salustius Crispus. I. Gach treabhchas daoine lenar mian iad féin a bheith os ciúnn na n-ainmhithe eile ní foláir dóibh dícheall a dhéanamh ar gan a saol do chaitheamh i ndíth úrlabhra mar a … Continue reading

Posted in Catilína, Contents | Leave a comment