Monthly Archives: November 2011

Cad a Cham Srón Firín?

Caibideal a Sé. Cad a Cham Srón Firín?* Bhí cailleach i gConnachtaibh an uair sin agus bhí cléibhín, nú saghas éigin ciseáinín aici, agus pé tairbhe a bhí sa chléibhín ní thabharfadh sí ar shaibhreas an domhain é. Bhí cailleach … Continue reading

Posted in An Cleasaidhe, Contents | Leave a comment

Is Feárr Teitheadh Maith Ná Drochsheasamh

Caibideal a Cúig Is Feárr Teitheadh Maith Ná Drochsheasamh Le línn na cainnte sin do bheith ar siúl i dteaghlach Sheáin mhic an Iarla do thárla go raibh duine uasal maith a bhí ’na chónaí i gcúige Laighean agus go … Continue reading

Posted in An Cleasaidhe, Contents | Leave a comment

Méireanna i gCluasaibh

Caibideal a Ceathair. Méireanna i gCluasaibh. Chomáin an stracaire leis ag léitheóireacht go dtí go raibh an dá leathanach a bhí ar oscailt léite aige, agus dá shúil Sheáin mhic an Iarla ar dianleathadh, ag féachaint air agus ag éisteacht … Continue reading

Posted in An Cleasaidhe, Contents | 2 Comments