Monthly Archives: September 2011

An Teagasc Críostaí

An Teagasc Críostaí An tAthair Uilliam Ó Cathain Easpag Chluana da chéad chuir amach An tAthair Peadar Ua Laoghaire Canónach do chuir in eagar agus foclóir leis Nihil Obstat: Gulielmus Landers, Cens. Theol. Deput. Imprimi potest: Gulielmus, Archiep. Dublinen., Hiberniae … Continue reading

Posted in An Teagasc Críostaí, Contents | 1 Comment

90. An Crann Úll.

Bhí crann úll ag feirmeóir in’ abhallórd. Crann ana-mhaith ab ea é agus na húlla a bhíodh air dob fheárr agus ba bhoige agus ba mhísle iad ná na húlla a bhíodh ar aon chrann eile dá raibh sa ghort. … Continue reading

Posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents | Leave a comment

89. An Tarbh agus an León.

Fadó riamh, san aimsir ’na n-itheadh taraí caoireóil, duairt an león leis an dtarbh, “Tair chun dínnéir chúm amáireach,” ar seisean. “Tá caíora bhreá mhéith marbh agam, agus caithfirse do chion den fheóil ’ fháil.” “Tá go maith, a rí,” … Continue reading

Posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents | Leave a comment

88. An Bramach agus an León.

Chonaic an león an bramach. Bhí an bramach go beathaithe agus go sleamhain. “Is breá méith an greim feóla a gheóbhainn ann,” arsan león in’ aigne féin. “Ní mór dhom teacht suas leis ar chuma éigin agus é ’ mharú … Continue reading

Posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents | Leave a comment

87. An Mada Rua agus an León Breóite.

Bhí an león breóite. Sin é an ráfla do chuaigh amach, pé in Éirinn é. Bhí na hainmhithe go léir ag teacht, mar ba chóir, ag féachaint an rí. Thug an león fé ndeara nár tháinig an mada rua. Chuir … Continue reading

Posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents | Leave a comment

87. An Mada Rua agus an León Breóite.

Bhí an león breóite. Sin é an ráfla do chuaigh amach, pé in Éirinn é. Bhí na hainmhithe go léir ag teacht, mar ba chóir, ag féachaint an rí. Thug an león fé ndeara nár tháinig an mada rua. Chuir … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

86. An Bolg agus an Chuid Eile de sna Ballaibh Beatha.

D’éirigh toirmeasc idir bhallaibh beatha an duine uair éigin fadó. An bolg fé ndeár é. Do thuig an chuid eile acu gur isteach sa bholg a théadh gach aon bhlúire de thoradh a saothair, agus go rabhadar creachta aige, agus … Continue reading

Posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents | Leave a comment

85. An Coileach, agus an tAsal, agus an León.

Bhí an coileach in áirde ar an gcruaich. Bhí an t-asal ag stathadh an fhéir a bun na cruaiche agus dhá ithe. Cé ’ bhuailfeadh i dtreó na háite ach an león. Chonaic an coileach é agus chuir sé glao … Continue reading

Posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents | Leave a comment

84. An Dorsán agus an Seangán.

Bhí an geímhreadh ann agus bhí na seangáin ag obair sa scioból ag cur a gcuid arbhair chun taisce. Tháinig an dorsán agus é i ndeireadh an anama nách mór le fuacht agus le hocras, agus d’iarr sé gráinne cruithneachtan … Continue reading

Posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents | Leave a comment

83. An Seangán agus an Chuil.

Bhuail seangán agus cuil lá umá chéile, agus, tar éis roinnt cainnte ’ dhéanamh dóibh, d’éirigh eatarthu mar gheall ar an sórd slí bheatha a bhí ag gach éinne acu. “Is feárr agus is uaisle go mór an tslí bheatha … Continue reading

Posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents | 3 Comments