Monthly Archives: October 2011

An Teagasc Críostaí, Ceacht a 9

Ceacht a naoi. C. Cad a cheanglann an dara haithne orainn? F. Ár móide agus ár ngeallúna dlistineacha do chimeád. C. Cad a choisceann an dara haithne orainn? F. Gach dearbhú neamhcheart; bréaga; mionna móra; eascainí; diamhasla; agus focail naomhaithiseacha. … Continue reading

Posted in An Teagasc Críostaí, Contents | Leave a comment

Sranntarnach Bhuile.

Caibideal a Trí. Sranntarnach Bhuile. Nuair a bhí an chaismirt uathásach úd ar siúl i rítheaghlach Uí Dhónaill i mBéal Átha Seannaigh bhí Seán mac an Iarla, .i. Iarla Deasmhúmhan, in aonach agus in árdoireachtas ar faiche a dhúna agus … Continue reading

Posted in An Cleasaidhe, Contents | 2 Comments

An Teagasc Críostaí, Ceachtanna a 7 agus a 8

Ceacht a seacht. C. Cá mhéid príomhpheaca maraitheach ann? F. Seacht cínn. Cínnpheacaí maraitheacha a tugtar orthu. C. Abair na cínnpheacaí maraitheacha. F. Uabhar, sainnt, drúis, craos, fearg, formad, agus leisce. C. Cá dtéid an dream a gheibheann bás i … Continue reading

Posted in An Teagasc Críostaí, Contents | Leave a comment

Caibideal a Dó

Caibideal a Dó. Ceól agus Dothíos agus Iomrall Buailte Ní raibh sé i bhfad ag seinnt nuair a bhí aghaidh an uile dhuine dá raibh sa chuideachtain air, agus a súile ar dianleathadh, agus béal gach duine acu ar leathoscailt, … Continue reading

Posted in An Cleasaidhe, Contents | Leave a comment

Nú ná or ná ná?

Taken from PUL’s Notes on Irish Words and Usages. Pé duine ’ thabharfaidh easonóir don rí ná ná tabharfaidh, ní do cheamalach mar thusa is cóir easonóir a thabhairt do (L. Mac Con, 18). Here the first ná is “nor” … Continue reading

Posted in Contents | Leave a comment

An Teagasc Críostaí, Ceacht a Sé

Ceacht a sé. C. Cad a tuigtear le comaoine le naomh? F. Go dtéann na húrnaithe agus na dea-oibreacha a deintear sa teampall chun sochair do gach n-aon a bhaineann leis an dteampall. C. Cad é an saibhreas spridálta ’na … Continue reading

Posted in An Teagasc Críostaí, Contents | Leave a comment

An Cleasaí 1

AN CLEASAÍ An tAthair Peadar Ua Laoghaire Canónach, S. P. do scríobh ón seanascéal “Echtra in Chetharnaig Chaoilriabaig nó Chetharnaig Uí Dhomhnaill”. Caibideal a hAon Fear na nGiobal I dtosach na séú haoise déag, .i. ón mbliain míle chúig céad … Continue reading

Posted in An Cleasaidhe, Contents | Leave a comment

Ceacht a cúig

Ceacht a cúig. C. Cad é an fhaid d’fhan Críost ar an dtalamh so tar éis na haiséirí? F. Daichead lá. C. Cad fá gur fhan sé ar talamh tar éis aiséirithe dho? F. Chun a thaispeáint go soiléir gur … Continue reading

Posted in An Teagasc Críostaí, Contents | 2 Comments

Some prayers

Teachtaireacht an Aingil. V. Tháinig Aingeal an Tiarna le scéala chun Muire. R. Agus do ghoibh sí gin ón Sprid Naomh. Go mbeannaíthear duit, a Mhuire, &c. V. Féach, mise cailín an Tiarna. R. Go ndéintear liom de réir t’fhocail. … Continue reading

Posted in An Teagasc Críostaí, Contents | Leave a comment

Two Marian items

An Salbhé Regína. Go mbeannaíthear dhuit, a Bhannríon Naofa, a Mháthair na Trócaire. Go mbeannaíthear dhuit! Is tu ár mbeatha, ár mísleacht, agus ár ndóchas. Is ortsa do screadaimíd, clann bhocht díbeartha Ébha. Is chútsa suas a chuirimíd ár n-osna, … Continue reading

Posted in An Teagasc Críostaí, Contents | Leave a comment