Monthly Archives: October 2012

Notes on Nolan 9

Chapter 2 – prolepsis Prolepsis is the anticipation of what comes later in the sentence and is a significant feature of Irish grammar. Words than can be used proleptically include: a) pronouns é, í, iad, ea. For example, the use … Continue reading

Posted in grammar notes | Leave a comment

Séadna chapter 12

Caibideal a Dódhéag. Nóra. Cogar, a Pheig; dar ndó’ ní raibh ceangal ar Shéadna gan pósadh. Peig. Is dócha, a Nóra, go raibh ceangal air gan an éagóir a dhéanamh. Nóra. Ní hé sin a thuig Máire Ghearra uaidh, ach … Continue reading

Posted in Contents, Séadna | Leave a comment

Words from Cnósach Focal ó Bhaile Bhúirne

Cnósach Focal ó Bhaile Bhúirne   a ə, i á ɑː abhac auk abhar aur abhlúir au’luːrʹ abhraím/úraím, abhrú, abhraithe/úraithe au’riːmʹ, au’ruː, aurihi abhraíocht au’riːxt abhras aurəs ablach ɑbələx acfaing ɑkfiŋʹ acfaingeach ɑkfiŋʹəx acfaingeacht/acfaingíocht ɑkfiŋʹəxt, ɑkfi’ŋʹiːxt ach ɑx achamaireacht ɑxəmirʹəxt … Continue reading

Posted in Contents | Leave a comment

Gníomhartha na nAspal, caib. 1

Caibideal 1. Deasgabháil Chríost. Maitias dá thoghadh in inead Iúdáis. Do dheineas an chéad chainnt, a Theophiluis, ar na nithibh go léir a thosnaigh Íosa ar dhéanamh agus ar theagasc, Go dtí an lá ’nar deasgabháladh é tar éis a … Continue reading

Posted in Contents, Gníomhartha na nAspal | Leave a comment

The preface to part 2 of Séadna

The early chapters of Séadna first appeared in Irisleabhar na Gaedhilge. Fr. Shán Ó Cuív’s very useful bibliography of Canon Ua Laoghaire’s works shows that the first publication of a larger block of Séadna was the publication of part 2 … Continue reading

Posted in Contents, Séadna | Leave a comment

Séadna chapter 11

Caibideal a hAondéag Lena línn sin do bhí Micil agus a mháthair ag críochnú an chleamhnais ar a ndícheall. Is beag ná go raibh sé socair acu cé hiad a bheadh ar an gcóisire. D’airíodar an duine ag teacht chun … Continue reading

Posted in Contents, Séadna | Leave a comment

Lughaidh Mac Con chapter 2

Caibideal a Dó. An Dos Iúir. Bhí Art mac Cuínn in’ Árdrí ar Éirinn. Chuaigh sé siar go Cúige Connacht ar chuaird. Bhíodh sé ag bronnadh séad nuair a bhíodh sé ar a chuardaibh mar sin. Eachra agus srianta ab … Continue reading

Posted in Contents, Lughaidh Mac Con | Leave a comment

Lúghaidh Mac Con chapter 1

Lúghaidh Mac Con An tAthair Peadar Ua Laoghaire Canónach, S.P. do scríbh ón seanascéal “Cath Muighe Mucrime” Eleanor Knott do chuir in eagar Caibideal a hAon Áine Bhí rí ar an Múmhain fadó agus Ailill ab ainm do, Ailill Ólom. … Continue reading

Posted in Contents, Lughaidh Mac Con | Leave a comment

PUL: letter explaining Séadna

Caisleán Ua Liatháin, Cae. Chorcaí, Samhain 28, 1913. A Shiúr ionúin, Ní mór dom a dh’ínsint duit, fé mar a gheallas, cad é an saghas duine Séadna. Bhíos-sa tímpall ocht mbliana dh’aois nú mar sin nuair ’airíos “Peig” ag ínsint … Continue reading

Posted in Contents, Séadna | Leave a comment

Foclóir do Shéadna

Foclóirín ’c Eóghanach: someone with the surname Mac Eóghain (a Sligo surname meaning “son of Eóghan”), anglicised as MacKeown, Cowan and a number of other variations. In its anglicised form, this surname cannot be distinguished from Mac Eóin, which has … Continue reading

Posted in Contents, Séadna | Leave a comment