Category Archives: Críost Mac Dé

Críost Mac Dé 12

Caibideal a Dódhéag. Mac an Taoisigh. Máthair Céile Shímóin. An Chuaird Teagascóireachta. An Lobhar Dá Leigheas. D’fhág Íosa na Nasarénaigh mhallaithe úd ansúd ar bhárr an chnucáin, ag imeall na faille, san áit as ar mheasadar é ’ chaitheamh le … Continue reading

Posted in Contents, Críost Mac Dé | Leave a comment

Críost Mac Dé 11

Caibideal a hAondéag. Críost Mac Dé ag Tobar Iácóib. Míorúilt ’na Dhúthaigh Féin. Go luath tar éis na míorúilte úd an fhíona ag an gcóisire, i gCana i nGaililí, thug an Slánaitheóir aghaidh ó dheas ar an gcathair naofa, cathair … Continue reading

Posted in Contents, Críost Mac Dé | Leave a comment

Críost Mac Dé 10

Caibideal a Deich. Nicodémus, Antipas, Heródias, Macheronte. Is léir gur dhein an Slánaitheóir mórán míorúiltí i gcathair Ierúsaleim tar éis an ghnímh úd a dhein sé ar na díolthóiríbh agus ar na ceannaitheóiríbh nuair a dhíbir sé iad amach a … Continue reading

Posted in Contents, Críost Mac Dé | Leave a comment

Críost Mac Dé 9

Caibideal a Naoi. Natanael. Fíon a Dhéanamh den Uisce; An Bualadh Amach as an dTeampall. Bhí cúigear deisceabal ag Íosa ansan, nuair a bhí Natanael aige i dteannta an cheathrair. Do ghluais sé féin agus an cúigear an bóthar ó … Continue reading

Posted in Contents, Críost Mac Dé | Leave a comment

Críost Mac Dé 8

Caibideal a hOcht. Na Cathanna; An Dréimire. An fhaid a bhí Críost sa bhfásach ag déanamh an troscaidh; agus ansan, ag buachtaint ar an áirseóir in sna cathannaibh, dhá thaispeáint do sna Críostaithibh conas bua do bhreith ar an namhaid … Continue reading

Posted in Contents, Críost Mac Dé | Leave a comment

Críost Mac Dé 7

Caibideal a Seacht. Eóin Baiste. Cnuic agus sléibhte is ea an tír ar fad laisteas de chathair Ierúsaleim. Talamh ana-bhocht atá in sna gleanntaibh idir na cnuic sin. Cnapóga móra cailce is ea na cnuic, agus dá bhrí sin ní … Continue reading

Posted in Contents, Críost Mac Dé | Leave a comment

Críost Mac Dé 6

Caibideal a Sé. Críost Mac Dé agus Dochtúirí na Dlí. Ní thugann an Soíscéal aon chúntas dúinn ar conas a chaith Críost Mac Dé a shaol ón lá a rug a mhuíntir leó ó thuaidh go Nasaret é chun cónaithe, … Continue reading

Posted in Contents, Críost Mac Dé | Leave a comment

Críost Mac Dé 5

Caibideal a Cúig An tÍonú; an tEipiphaní; an Teitheadh go hÉigipt. B’é dlí Mhaoise go gcaití tímpallghearradh ’ dhéanamh ar gach céadghin mhic ocht lá tar éis é ’ theacht ó bhroínn a mháthar. B’é toil ár Slánaitheóra, moladh go … Continue reading

Posted in Contents, Críost Mac Dé | Leave a comment

Críost Mac Dé 4

Caibideal a Ceathair. Rún An Rí Dá Chimeád. Má fhan Muire Mháthair i bhfochair Elisabeit theas i dtigh Shacariais, go dtí go rugadh Eóin Baiste níor fhan sí ann i bhfad ’na dhiaidh san. Tháinig sí abhaile go Nasaret ag … Continue reading

Posted in Contents, Críost Mac Dé | Leave a comment

Críost Mac Dé 3

Caibideal a Trí. “Cailín an Tiarna.” Ní chun breis nirt a chur i gcreideamh na Maighdine d’innis an tAingeal di an mhíorúilt a dhein Dia dá siúr Elisabet. D’innis sé dhi é chun áthais a chur uirthi. D’innis sé dhi … Continue reading

Posted in Contents, Críost Mac Dé | Leave a comment