Category Archives: Gníomhartha na nAspal

Gníomhartha na nAspal, Caibideal a Dó

An Sprid Naomh dá ghlacadh ag na deisceabalaibh. An tseanmóin a thug Peadar uaidh don phobal. Cráifeacht na ndaoine do ghlac an creideamh ar dtúis.  Agus nuair a críochnaíodh laethanta na Cíncíse bhíodar go léir in éineacht in aon áit … Continue reading

Posted in Contents, Gníomhartha na nAspal | Leave a comment

Gníomhartha na nAspal, caib. 1

Caibideal 1. Deasgabháil Chríost. Maitias dá thoghadh in inead Iúdáis. Do dheineas an chéad chainnt, a Theophiluis, ar na nithibh go léir a thosnaigh Íosa ar dhéanamh agus ar theagasc, Go dtí an lá ’nar deasgabháladh é tar éis a … Continue reading

Posted in Contents, Gníomhartha na nAspal | Leave a comment