Monthly Archives: October 2013

D’fhóbair

NOTES AND QUERIES [Irishleabhar na Gaedhilge, August 1st 1895, Vol VI, No 5, p79] Táim díreach tar éis mo shúl do leogaint ar an alt do scrí’s san Irisleabhar1 ar an rá san ba dhóbhair. Is maith é sin. Ní … Continue reading

Posted in Contents | Leave a comment

Some Irish Idioms

SOME IRISH IDIOMS [Irishleabhar na Gaedhilge, May 1st 1895, Vol VI, No 2, p26] In the story of Micheál na Buile, the expression occurs bó & í ag dul amú. Phrases of this description are best translated in English by … Continue reading

Posted in Contents | Leave a comment

Cois Tuinne

Cois Tuinne Bhí bainis in áit éigin i dtaobh theas den Mhúmhain. In aimsir na Buartha ab ea é. Bhí an chuideachta cruinnithe agus an bia ar bórd. Nuair a tháinig an t-am ceart, do pósadh an lánúin. An túisce … Continue reading

Posted in Contents | Leave a comment

Aithris ar Chríost I:XXII

CAIBIDEAL A DÓ AGUS FICHE. MACHNAMH AR MHÍFHOIRTIÚN AN DUINE. 1. Pé ball ’na bhfuilir, agus pé ball ’na ngeóbhair, is duine gan áird tu mura n-iompaír ar Dhia. Cad chuige dhuit buaireamh a bheith ort nuair ná héiríonn leat … Continue reading

Posted in Aithris ar Chríost, Contents | Leave a comment

Aithris ar Chríost I:XXI

CAIBIDEAL A HAON IS FICHE. DÓLÁS CROÍ. 1. Más maith leat aon dul ar aghaidh a dhéanamh it shlí chun Dé cimeád tú féin in eagla Dé. Ná bí róthugtha dod thoil féin. Cimeád do chéadfaí go léir fé smacht. … Continue reading

Posted in Aithris ar Chríost, Contents | Leave a comment

Aithris ar Chríost I:XX

CAIBIDEAL A FICHE. SANNTAIGH UAIGNEAS AGUS CIÚNAS. 1. Loirg am oiriúnach chun bheith it aonar duit féin, agus cuímhnigh go minic ar thabharthaistíbh Dé. Cuir uait nithe greannúra. Ná léigh an leabhar a chimeádfadh ar siúl tu, ach léigh an … Continue reading

Posted in Aithris ar Chríost, Contents | Leave a comment

Aithris ar Chríost I:XIX

CAIBIDEAL A NAOIDÉAG. GNÓTHAÍ AN DEI-MHANAIGH. 1. Ba cheart na súáilcí go léir a bheith le fáil i mbeatha an dei-mhanaigh, agus ba cheart dò bheith chómh maith laistigh, fé shúil Dé, agus a dh’fhéachann sé lasmu’, fé shúilibh daoine. … Continue reading

Posted in Aithris ar Chríost, Contents | Leave a comment