Interjections

I looked at section 26 Intriachtaí of Gaeilge Chorca Dhuíbhne by Diarmuid Ó Sé and sought to put it into Cork Irish. I expanded it where I could.

If you can add anything to this, please do. I would be glad to receive email on this.

Click here for the file.

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

An Luch Tuatha agus Luch an Bhaile Mhóir: Audio

Máirín Ní Shúilleabháin kindly agreed to read An Luch Tuatha agus Luch an Bhaile Mhóir for me onto MP3. Download the MP3 here.

AN LUCH TUATHA AGUS LUCH AN BHAILE MHÓIR

Thug luch na tuatha cuireadh chun féasta do luch an bhaile mhóir oíche. Bhí seanaithne acu ar a chéile. Chuir luch na tuatha os cómhair a charaid sólaistí móra, dar leis. Bhí blúire de bhrioscóid aige a deineadh den phlúr ba mhíne agus ba ghile; blúire de sheanabhagún; gráinne mine coirce a bhí go cúmhartha agus go dei-bhlasta; blúire nuacháise; agus smut d’úll dheas, aibidh, mhilis. Níor ith sé féin aon phioc den bhia le heagla ná beadh a ndóthain araon ann. Ach chun a leogaint air go raibh sé ag ithe d’aimsigh sé dias cruithneachtan agus bhí sé dhá piocadh.
Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments

An Fhiolar agus an Mada Rua: Audio

Máirín Ní Shúilleabháin kindly agreed to read An Fhiolar agus an Mada Rua for me onto MP3. Download the MP3 here.

AN FHIOLAR AGUS AN MADA RUA

Bhí fiolar ag soláthar dá hál maidean. Do chonaic sí ag bruach pluaise, dhá ghrianadh féin, coileán an mhada ruaidh. Do thúirlig sí air agus do sciob sí chun siúil é ’na dhá crobh. Chonaic máthair an choileáin í ag imeacht agus an coileán aici. “Ó!” ar sise, “ar ghrá th’oinigh, a éan uasal, ná beir uaim mo choileán breá beathaithe rua, agus gan agam ach é!”
Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

An Frog agus an Luch: Audio

Máirín Ní Shúilleabháin kindly agreed to read An Frog agus an Luch for me onto MP3. Download the MP3 here.

AN FROG AGUS AN LUCH

Bhí imreasán mór tráth idir an bhfrog agus an luch, féachaint ceoca go mbeadh an túrtóg aige. Bhí an frog róláidir don luich agus is minic a thagadh sé uirthi de léim agus go dtugadh sé folathachtadh dhi. Ach bhí an luichín glic aicillí, agus is minic a thagadh sí laistiar den bhfrog agus ná hairíodh sé í go mbaineadh sí drochmhiotóg as, a chuireadh ag screadaigh é.
Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

An Fhaidhleann Mhuar trí Thine: Audio

Seán Ó Muímhneacháin kindly agreed to read An Fhaidhleann Mhuar trí Thine for me onto MP3. Download the MP3 here.

AN FHAIDHLEANN MHUAR TRI THINE

Tráth éigint do bhí bean bhocht ann. Ní raibh puínn slí mhartha
aici, agus mar sin féin bhí sí a’ maireachtaint léi go deas seascair.
Ní raibh éinne sa tig i n-aonacht léi. Do thugadh sí tamall ag obair
dosna côrsain agus tamall eile do bhailíodh sí iarrachtaí, ‘dir bheith
‘na bhacachas agus ní fheadar cad a thúrfainn air. Agus do bhíodh
ana-dhúil aici bheith a’ sníomh agus a’ cnutáil agus a’ gabháil don
olainn ar gach aon saghas slí. Do thuilleadh sí pinginí airgid ar an
rud so. D’oibríodh sí moch déanach, agus oíche éigint bhí sí fanta
ana-dhéanach ag obair, a’ gabháil don olainn, nuair a bhuail chúithi
isteach beirt sheanabhan. Ní rabhdar ró-chríona, ach mar sin féin
níor mhná óga iad, agus bean óg acu á thúirt leo a’ triall ar a’ seana-
mhnaoi. Chuadar chun cainte leis an seana-mhnaoi agus duaradar
léi gur b’shin bean óg a fuaradar amú ansan, “go bhfuil taom éigint
fáltha aici, is dócha, agus fágfam anso í anois ar feag tamaill,
féachaint a’ dtiocfadh aon fheabhas uirthi.”
Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Na Saighdiúirí agus an tÉadach Cláir

Peadar Ó Lionáird kindly agreed to read Na Saighdiúirí agus an tÉadach Cláir for me onto MP3. Download the MP3 here.

NA SAIGHDIÚIRÍ AGUS AN tÉADACH CLÁIR

Bhí bean bhocht ann go raibh garsún mic aici. Bhíodh an garsún
so ag obair do dhuine uasal i n-aice na háite. Do ráinig go raibh sé
déanach chun oibre maidean éigint nuair a chuaig sé a’ triall ar an
nduine uasal. Dhíbir sé é agus duairt leis ná túrfadh a theille oibre
dho. Tháinig sé abhaile a’ triall ar a’ máthair, agus é a’ gol.
Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

An Ruathaire Mic: Audio

Áine Ní Chuill kindly agreed to read An Ruathaire Mic for me onto MP3. Download the MP3 here.

AN RUATHAIRE MIC

Uair éigint do bhí feirmeoir ann. Do ráinig go raibh ruathaire
mic aige chó mí-ábharach is bhí sé sa dúthaig. Do bhí sé ólthach,
imearthach, díomhaoin. Níor bh’fhún leis aon rud a bhuinfeadh le
gnó a dhéanamh, agus do bhí an t-athair cortha dhe. Níor thaitn
leis an saghas slí go raibh a shaol aige á chathamh i n-aochor. Ar aon
tslí, bhí sé chó cortha dhe is go nduairt sé leis lá éigint:
Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Áille na hÁilleacht: Audio

Rachel Ní Riada kindly agreed to read Áille na hÁilleacht for me onto MP3. Download the MP3 here.

ÁILLE NA hÁILLEACHT

Tráth éigint do bhí rí i nÉirinn. Do bhí triúr mac aige agus iníon.
Bhíodar so fásta suas, agus ní raibh bean eile nú cailín ba dheise le
fáil ná an iníon: “Áille na hÁilleacht” a thugaidís uirthi.
Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Seán agus an Dial: Audio

Seán Ua Múímhneacháin kindly agreed to read Seán agus an Dial for me onto MP3. Download the MP3 here.

SEÁN AGUS AN DIAL

Do chónaig feirmeoir i n-aice Charraig na bhFear. Feirmeoir
ana-tháchtmhar do b’ea é. Tadhg do Barra a thugaidís air. Do
ráinig ná raibh an iomarca muirín air – beirt mhac: Seán agus
Dónal do b’ainm dóibh. Dónal do b’ainm don fhear chríona, agus
Seán an fear óg. Do bhí Seán beagán fiain ion féin. Ní raibh aon
dúil i n-airgead aige: do chathadh sé an scilling i gcónaí nuair a bhíodh
sí aige. Saghas cníopaire a b’ea Dónal, agus ciall ar fad a b’ea é.
Do bhí an t-athair ana-bhaoch do Dhónal toisc bheith chó buileách
agus chó ceanúil ar an airgead, agus ba bhaethí a bhíodh an mháthair
do Sheán. Nuair a bheadh aon ghnó le déanamh lasmú a bhuin-
feadh le maraga nú aonach, ‘sé Dónal a chuirfí amach. Ar aon tslí,
nuair a bheadh coirce a’ dul isteach go maraga Chorcaí ‘sé Dónal a
chathfadh dul leis. Duairt an mháthair go raibh Seán loitithe agus
ná beadh aon mhaith go deo ann mara leogfí amach é agus a thios-
peáint dó conas an gnó a dhéanamh.
Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Scéal ar Shaghart: Audio

Seán Ua Múímhneacháin kindly agreed to read Scéal ar Shagart for me onto MP3. Download the MP3 here.

SCÉAL AR SHAGART

Scéal a bhíodh ag sean-daoine ar shagart a bhí chun Aifrinn a rá
maidean Domhnaig i séipéal éigint amú ar a’ dtuath. Do bhí cluith
an Aifrinn curtha uime, agus ní raibh an pobal cruinnithe chuige fé
mar ba mhaith leis. Duairt sé leis féin: “Ní déarfad an tAifreann
ar feag suím neomataí féachaint a’ mbeadh níos mó dosna daoine
tagaithe.” Bhí saghas coille bige i n-aice an tséipéil. D’airig sé an
ceol amú sa choíll mar a bheadh ceol éin. Chuaig sé go doras agus
d’fhéach sa treo ‘nar airig sé an ceol, agus do dhrid tamall amach
chun go bhfaigheadh radharc ar an éan a bhí a’ cantaireacht. Fuair
an t-éan ba dheise dá bhfeacaig sé riamh agus níor airig riamh aon
cheol mar a bhí aige. D’eirig an t-éan as an áit ‘na raibh sé, agus do
dhrid uaig tamall. Thosnaig ar a chuid ceoil airís. Bhí ana-dhúil
ag an sagart bheith ag éisteacht leis, agus do lean tamall beag eile é,
ach do chuínig: “Tá an pobal cruinnithe anois,” aduairt sé, “agus
déarfa mé an tAifreann dóibh.”
Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment