Category Archives: Aesop a Tháinig go hÉirinn

Notes on the LS of Aesop

In the preface, it is specifically stated that Osborn Bergin is aiming to show the pronunciation of the generation of the 1850s. Some words have alternatives: * dálta can be /dɑːltə/ or /dɑːlhə/, and all similar words exhibit the same … Continue reading

Posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents, Letiriú Shímplí | Leave a comment

Aesop in Letiriú Shímplí

I am delighted that someone on my email list, who is known to many as An Lon Dubh, has gone to the trouble of sending me a PDF of the Letiriú Shímplí edition of Aesop a Tháinig go hÉirinn, which … Continue reading

Posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents | 2 Comments

94. An Fear agus an tAthair Nímhe.

Bhuail an fear amach óna thig féin maidin sheaca. Bhí an mhaidin an-fhuar agus an sioc an-fhada síos sa talamh. Chonaic an fear athair nímhe fé scairt agus é geall leis marbh ón bhfuacht. Thóg sé ar a bhaclainn é … Continue reading

Posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents | 4 Comments

93. Herculés agus an Cairréir.

Bhí cairréir ag tarrac adhmaid. Bhí dhá chapall aige ag tarrac an charra agus bhí ualach trom ar an gcarra. Tháinig sé go háit den bhóthar a bhí róbhog agus chuaigh ceann de sna rothannaibh síos go mol tríd an … Continue reading

Posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents | Leave a comment

92. An Buachaill agus an Machtíre.

Bhí an buachaill ag aeireacht na gcaorach. Cheap sé go mbeach spórt aige ar na daoine a bhí sa chómharsanacht. Do rith sé agus do liúigh sé; “Ó,” ar seisean, “an machtíre! an machtíre! ag marú na gcaorach!” Do rith … Continue reading

Posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents | Leave a comment

91. An Mada Rua agus an León Breac.

Bhíodh an león breac coitianta ag maíomh as an gcroiceann breá breac a bhí air. Bhí a leithéid sin de mheas aige air féin mar gheall ar a chroiceann gurbh ar éigin a labhradh sé le héinne eile de sna … Continue reading

Posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents | Leave a comment

90. An Crann Úll.

Bhí crann úll ag feirmeóir in’ abhallórd. Crann ana-mhaith ab ea é agus na húlla a bhíodh air dob fheárr agus ba bhoige agus ba mhísle iad ná na húlla a bhíodh ar aon chrann eile dá raibh sa ghort. … Continue reading

Posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents | Leave a comment

89. An Tarbh agus an León.

Fadó riamh, san aimsir ’na n-itheadh taraí caoireóil, duairt an león leis an dtarbh, “Tair chun dínnéir chúm amáireach,” ar seisean. “Tá caíora bhreá mhéith marbh agam, agus caithfirse do chion den fheóil ’ fháil.” “Tá go maith, a rí,” … Continue reading

Posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents | Leave a comment

88. An Bramach agus an León.

Chonaic an león an bramach. Bhí an bramach go beathaithe agus go sleamhain. “Is breá méith an greim feóla a gheóbhainn ann,” arsan león in’ aigne féin. “Ní mór dhom teacht suas leis ar chuma éigin agus é ’ mharú … Continue reading

Posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents | Leave a comment

87. An Mada Rua agus an León Breóite.

Bhí an león breóite. Sin é an ráfla do chuaigh amach, pé in Éirinn é. Bhí na hainmhithe go léir ag teacht, mar ba chóir, ag féachaint an rí. Thug an león fé ndeara nár tháinig an mada rua. Chuir … Continue reading

Posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents | Leave a comment