Category Archives: An Soisgéal do réir Mharcuis

Marcus 8

CAIBIDIOL 8. Bia ag Críost d’á thabhairt do cheithre mhíle duine. Radharc á thabhairt do dhall. An pháis a bhí ag Críost le fulang. Ins na laethibh sin airís, nuair a bhí sluagh mhór ann agus gan aon nídh acu … Continue reading

Posted in An Soisgéal do réir Mharcuis | Leave a comment

Marcus 7

CAIBIDIOL 7. Na Fairisínigh dá n-imdheargadh ag Críost. Inghean na mná ó Chanaan dá leigheas aige, agus an fear a bhí bodhar balbh. Agus tháinig Fairisínigh agus raint des na Sgríbhneóiríbh ó Ierúsalem, agus bhailigheadar chuige. Agus nuair a chonacadar … Continue reading

Posted in An Soisgéal do réir Mharcuis | Leave a comment

Marcus 6

CAIBIDIOL 6. Críost ag Nasaret agus é ag tabhairt teagaisg uaidh. An dáréag Aspol dá gcur amach aige. Bia a thabhairt aige do chúig mhíle duine a’ chúig bológaibh, agus é ag siubhal ar an bhfaraige. Agus d’imthigh sé ó’n … Continue reading

Posted in An Soisgéal do réir Mharcuis | Leave a comment

Marcus 5

CAIBIDIOL 5. Legión deamhan ag Críost dá chur amach a’ duine. An chailleamhaint fola aige dá leigheas. Inghean Iaíruis aige á tógaint ó’n mbás. Agus thánadar treasna na faraige go tír na nGerasénach. Agus nuair a tháinig sé amach as … Continue reading

Posted in An Soisgéal do réir Mharcuis | Leave a comment

Marcus 4

CAIBIDIOL 4. Parabal an churadóra. An stoirm d’á ciúnadh ag Críost. Agus do thosnuigh sé airís ar theagasg i n-aice na faraige, agus do chruinnigh sluagh mhór chuige, i dtreó go ndeaghaidh sé ar bórd luinge ar an uisge agus … Continue reading

Posted in An Soisgéal do réir Mharcuis | Leave a comment

Marcus 3

CAIBIDIOL 3. An lámh a bhí feóchta dá leigheas ag Críost. A dáréag dá dtoghadh aige. Na Fairisínigh dá gcur i bpúnc aige, agus an diamhasla acu á dhéanamh. Agus chuaidh sé isteach airís sa tsinagóig, agus bhí duine ann … Continue reading

Posted in An Soisgéal do réir Mharcuis | Leave a comment

Marcus 2

CAIBIDIOL 2. An duine a bhí gan lúth a ghéag dá leigheas ag Críost. Maitiú dá ghlaodhach aige. A dheisgiobuil aige ’á chosaint. Agus i gcionn rainnt laethanta tháinig sé airís isteach i gCapharnaum. Agus do h-airigheadh go raibh sé … Continue reading

Posted in An Soisgéal do réir Mharcuis | Leave a comment

Marcus 1

CAIBIDIOL 1. Seanmóiniú Eóin Baiste. Críost d’á bhaiste aige. É ag glaodhach a dheisgiobul agus ag déanamh mírbhúilti. Tusach Soisgéil Íosa Chríost, Mhic Dé. Mar atá sgríobhtha i n-Isáias fáidh: Féach, táim ag cur mo theachtaire rómhat chun na slighe … Continue reading

Posted in An Soisgéal do réir Mharcuis | Leave a comment

Preface to Marcus

NA CHEITHRE SOISGÉIL AS AN DTIOMNA NUA Soisgéal Naomhtha Íosa Críost do réir Mharcuis Deisgiobul do N. Peadar ab eadh Marcus Naomhtha agus mínightheóir dó (adeir N. Ierom). Do réir mar airigh sé ó Pheadar féin do sgríbh sé, sa … Continue reading

Posted in An Soisgéal do réir Mharcuis | Leave a comment