Category Archives: Cúán Fithise

LS edition of Cúán Fithise

1.   gléasadh – transcribed as gliasa, thus rejected Brian Ó Cuív’s argument in IWM that whereas the noun is pronounced /glʹias/, the verb is pronounced /glʹeːs-/. I am thinking that IWM reflects poetical pronunciation of the verb, and that … Continue reading

Posted in Cúán Fithise, Contents, Letiriú Shímplí | 2 Comments

Cúán Fithise 5

V. “Ach cad é an coinníoll ar a ndéanfí caradas den tsórd san, a Chonghail?” arsa Cúán. “Ní deocair é an coinníoll,” arsa Conghal. “Tabhair dómhsa an t-each san fút, agus tabharfadsa dhuit a dhá luach, agus caradas buan.” “Ná … Continue reading

Posted in Cúán Fithise, Contents | Leave a comment

Cúán Fithise 4

IV. Bhí aon fhear amháin ar na Laighneachaibh agus fear ana-chróga ab ea é. Cúán Fithise ab ainm don fhear san. Dhein an fear san mórán dochair agus mórán díobhála do shlóitibh Chonghail. Bhí each aige, agus nuair a bhíodh … Continue reading

Posted in Cúán Fithise, Contents | Leave a comment

Cúán Fithise 3

III. “Is túisce bia ná bréithre,” arsa Conghal. “Beirtear na fir seo go háit an bhídh,” ar seisean, “agus tugtar rud le n-ithe agus le n-ól dóibh ar dtúis. Ansan féadfaid siad teacht agus a ínsint dúinn cad ’deir Faolán.” … Continue reading

Posted in Cúán Fithise, Contents | Leave a comment

Cúán Fithise 2

II. D’imíodar agus dheineadar mar a dúradh leó. Níorbh fhada go raibh longfort Chonghail lán de chábógaibh a bhí go tútach agus go tuathalach agus go garbh, agus a mbalcaisí go caite agus go stracaithe agus go gioblach orthu, agus … Continue reading

Posted in Cúán Fithise, Contents | Leave a comment

Cúán Fithise 1

Cúán Fithise. I Sa bhliain d’aois an Tiarna seacht gcéad, a cúig (705), do ghoibh Conghal árdríocht na hÉireann. Mac ab ea an Conghal san d’Fheargas Fanat Ó Dónaill mic Aodha mic Áinmhireach. Dhá bhliain tar éis teacht i gcómhacht … Continue reading

Posted in Cúán Fithise, Contents | Leave a comment