Monthly Archives: March 2013

Eisirt, caib. a 8

Caibideal a VIII Éad, agus a leigheas Do rugadh isteach Bébó agus do cuireadh ’na suí in áirde ar an mbórd í, ar láimh dheis Fhearguis, díreach mar a cuireadh Eisirt nuair a bhí sé ann. Bhíodh na mná uaisle … Continue reading

Posted in Contents, Eisirt | Leave a comment

Eisirt, caib. a 7

Caibideal a VII. Corcán na Leitean “Is cruaidh an cás ’na bhfuilim anois, a Bhébó”, arsa Iúbhdán. “Dheinis dearúd mór, a rí”, ar sise. “Ní raibh aon cheart agat an ghabháil úd do chur ar Eisirt go dtí go mbeadh … Continue reading

Posted in Contents, Eisirt | Leave a comment

Eisirt, caib. a 6

Caibideal a VI. “Do Labhrais Fíor!” Nuair a bhí Aodh ’na shuí ar an gcórtha agus a dhrom siar leis an bhfalla bhí sé ar a shástacht maith go leór. Bhí sé ar dheis an Árdrí, ach bhí ceataí sa … Continue reading

Posted in Contents, Eisirt | 1 Comment

A letter by PUL on the establishment of an Irish school in Cork 1894

An Músgraigheach 1, Meitheamh, 1943 [A reprint of a letter written by PUL in 1894 and published in United Irishman in the September 1st edition of that year.] Caisleán Ua Liatháin, Cúnndae Chorcaí. An ceathrú lá déag de Bhealltaine, ’94. … Continue reading

Posted in Contents | 4 Comments

Eisirt, caib. 5

Caibideal a V. An tAbhac in’ Fhathach. Bhí Eisirt agus Aodh ag cur na slí dhíobh. Thugadh Aodh fé ndeara conas mar a bhíodh Eisirt ag sodar, a d’iarraidh cimeád suas sa tsiúl. Tháinig ana-mhóráil ar Aodh mar gheall air … Continue reading

Posted in Contents, Eisirt | Leave a comment

The vocative particle: pronunciation

I want to make some quick notes on the vocative particle here after seeing some inaccurate information on the Internet about it, particularly on the BiteSize Irish Gaelic website. The particle is a, which lenites the following word. * If … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Eisirt caib. 4

Caibideal a IV. An Cáirde Caite. Shocraigh Eisirt é féin ’na shuí ar an gcíste agus bhain sé deoch maith as an méaracán. Ghlan sé a bhéal agus do leog sé siar a cheann agus dhún sé a shúile. Ba … Continue reading

Posted in Contents, Eisirt | Leave a comment

Eisirt, caib. a 3

Caibideal a III. An Firín Beag Gasta Bhí Eisirt ag freagairt na gceisteanna chómh maith agus d’fhéad sé teacht orthu, agus is é ’ bhí go cruínn ’na chainnt agus go cliste agus go haibidh, i dtreó go nduairt Feargus, … Continue reading

Posted in Contents, Eisirt | Leave a comment

Eisirt, caib. 2

Caibideal a II. Eisirt in Eamhain. Bhí an fhleadh ar siúl in Eamhain. Bhí maithe agus móruaisle Uladh bailithe i bhfochair Fhearguis mhic Léide, díreach fé mar a bhí maithe agus móruaisle tuatha Luchra agus Luprachán bailithe i bhfochair Iúbhdáin. … Continue reading

Posted in Contents, Eisirt | Leave a comment

Eisirt, caib. 1

EISIRT An tAthair Peadar Ua Laoghaire Canónach, S.P. do scríbh ón seanascéal “Eachtra Rí Thuaithe Luchra is Lupracán go hEamhain” Caibideal a 1 Cúis Gháire ag Eisirt Tamall mór roim aimsir Chúchulainn agus Mhéibh agus Chonchúir rí Uladh, bhí rí … Continue reading

Posted in Contents, Eisirt | Leave a comment