Category Archives: Catilína

Full text of Catilína (Peadar Ua Laoghaire’s translation)

Here is the full text. It needs to be proofread, and there may be things to sort out in the foclóirín one day: PDF.

Posted in Catilína | Leave a comment

Catilina 49

XLIX. San aimsir chéanna san, áfach, do theip ar Q. Catulus agus ar C. Píso, le creidiúint ná le tathant ná le díolaíocht, a chur ’ fhéachaint ar Chiceró Caius Caesar do thabhairt cionntach sa chómhcheilg le fianaise bréige ó … Continue reading

Posted in Catilína, Contents | Leave a comment

Catilina 48

XLVIII. Ansan, an choitiantacht úd a bhí chómh dúilmhar in athrach beatha ar dtúis, agus chómh fabhrúil do chogadh ’ theacht nuair a nochtadh an chómhcheilg d’athraigh a n-aigne, agus ag badhbóireacht is ea ’ bhíodar ar Chatilína agus ar … Continue reading

Posted in Catilína, Contents | Leave a comment

Catilína 47

XLVII. Ansan do ceistíodh Volturcius i dtaobh na leitire, agus cá raibh sé ag dul, agus cad a bhí aige á bheartú. I dtosach bárra do cheap sé bréaga agus shéan sé rún ar an gceilg. Ansan do gealladh coimirce … Continue reading

Posted in Catilína, Contents | Leave a comment

Catilína 46

XLVI. An túisce ’na raibh an méid sin gnótha déanta do comáineadh teachtairí ag triall ar an gConsal dhá ínsint tríd síos do. Bhí áthas mór agus buaireamh mór in éineacht ar an gConsal nuair ’ airigh sé an scéal. … Continue reading

Posted in Catilína, Contents | Leave a comment

Catilína 45

XLV. Nuair a bhí na nithe sin chun cínn ar an gcuma san do ceapadh oíche do sna hAllobrógaibh chun gluaiste. Bhí Ciceró tar éis an eólais go léir a dh’fháil uathu. D’órdaigh sé do L. Valerius Flaccus agus do … Continue reading

Posted in Catilína, Contents | Leave a comment

Catilína 44

XLIV. Ach, fé mar a dh’órdaigh Ciceró dhóibh, do chuaigh na hAllobróga chun cainnte leis an gcuid eile de lucht na ceilge, trí stiúrú Ghabinius. D’iarradar ar Lentulus agus ar Chetégus agus ar Statilius agus ar Chassius dearbhú ’ thabhairt … Continue reading

Posted in Catilína, Contents | Leave a comment

Catilína 43

XLIII. Ach bhí socair ag Lentulus agus ag an gcuid eile de cheannaibh na ceilge, sa Róimh, tar éis slua mhór do chruinniú, mar bhí le feiscint, nuair a bheadh Catilína tagaithe isteach i bhFaesulae, go gcruinneódh L. Bestia, tribún … Continue reading

Posted in Catilína, Contents | Leave a comment

Catilína 42

XLII. Le línn na haimsire céanna, nách mór, bhí buaireamh i nGallia i bhfogas agus i nGallia i gcéin, agus i dtír Phicénum, agus i measc na mBruttií, agus in Apulia. Mar, na daoine a bhí curtha chun siúil uaidh … Continue reading

Posted in Catilína, Contents | Leave a comment

Catilína 41

XLI. Ach bhí na hAllobróga i bhfad i gcás ’dir dhá chómhairle i dtaobh cad ba mhaith dhóibh a dhéanamh. Bhí ar thaobh, na fiacha, a ndúil i gcogadh, an tairbhe mór a thiocfadh as an mbua lena raibh súil … Continue reading

Posted in Catilína, Contents | Leave a comment