Monthly Archives: February 2010

Marcus 4

CAIBIDIOL 4. Parabal an churadóra. An stoirm d’á ciúnadh ag Críost. Agus do thosnuigh sé airís ar theagasg i n-aice na faraige, agus do chruinnigh sluagh mhór chuige, i dtreó go ndeaghaidh sé ar bórd luinge ar an uisge agus … Continue reading

Posted in An Soisgéal do réir Mharcuis | Leave a comment

Marcus 3

CAIBIDIOL 3. An lámh a bhí feóchta dá leigheas ag Críost. A dáréag dá dtoghadh aige. Na Fairisínigh dá gcur i bpúnc aige, agus an diamhasla acu á dhéanamh. Agus chuaidh sé isteach airís sa tsinagóig, agus bhí duine ann … Continue reading

Posted in An Soisgéal do réir Mharcuis | Leave a comment

Marcus 2

CAIBIDIOL 2. An duine a bhí gan lúth a ghéag dá leigheas ag Críost. Maitiú dá ghlaodhach aige. A dheisgiobuil aige ’á chosaint. Agus i gcionn rainnt laethanta tháinig sé airís isteach i gCapharnaum. Agus do h-airigheadh go raibh sé … Continue reading

Posted in An Soisgéal do réir Mharcuis | Leave a comment

Marcus 1

CAIBIDIOL 1. Seanmóiniú Eóin Baiste. Críost d’á bhaiste aige. É ag glaodhach a dheisgiobul agus ag déanamh mírbhúilti. Tusach Soisgéil Íosa Chríost, Mhic Dé. Mar atá sgríobhtha i n-Isáias fáidh: Féach, táim ag cur mo theachtaire rómhat chun na slighe … Continue reading

Posted in An Soisgéal do réir Mharcuis | Leave a comment

Preface to Marcus

NA CHEITHRE SOISGÉIL AS AN DTIOMNA NUA Soisgéal Naomhtha Íosa Críost do réir Mharcuis Deisgiobul do N. Peadar ab eadh Marcus Naomhtha agus mínightheóir dó (adeir N. Ierom). Do réir mar airigh sé ó Pheadar féin do sgríbh sé, sa … Continue reading

Posted in An Soisgéal do réir Mharcuis | Leave a comment

Maitiú 28

CAIBIDIOL 28. Aiseiríghe Chríost an gnó a thug sé le déanamh d’á dheisgiobulaibh. Agus i ndeire na sabbóide, nuair a bhí an chéad lá de’n tseachtmhain ag soillsiú tháinig Máire Mhagdalén agus an Máire eile ag féachaint na h-uagha. Agus … Continue reading

Posted in An Soisgéal do réir Mhaitiú | Leave a comment

Maitiú 27

CAIBIDIOL 27. Tuairisg páise Chríost ar leanmhaint. A bhás agus a adhlacadh. Agus nuair a tháinig an mhaidion, chuaidh uachtaráin na sagart go léir agus seanóirí an phobuil i gcómhairle i n-aghaidh Íosa, chun go gcurfidís chun báis é. Agus … Continue reading

Posted in An Soisgéal do réir Mhaitiú | Leave a comment

Maitiú 26

CAIBIDIOL 26. Na h-Iúdaigh ag déanamh ceilge i n-aghaidh Chríost. Máire ’ghá ungadh. Feall Iúdáis. An suipéar deirineach. An ghuidhe sa gháirdín. Gabháil ár dTighearna. An cor do tugadh air i dtigh Caiphas. Agus do thárla, nuair a chríochnuigh Íosa … Continue reading

Posted in An Soisgéal do réir Mhaitiú | Leave a comment

Maitiú 25

CAIBIDIOL 25. Parabal an deichniúbhar maighdean, agus na dtalant agus tuairisg ar an mbreitheamhanas déanach. Ansan beidh rígheacht na bhflathas cosmhail le deichniúbhar maighdean a thóg a lóchranna agus a chuaidh amach i gcoinnibh an chéile agus na céile. Agus … Continue reading

Posted in An Soisgéal do réir Mhaitiú | Leave a comment

Maitiú 24

CAIBIDIOL 24. An íde a bhí le teacht ar an dteampul; agus na cómharthaí a bhí le teacht roimis; agus roime lá an bhreitheamhantais. Ní foláir dúinn bheith ag faire i gcómhnuighe. Agus do chuaidh Íosa amach as an dteampul, … Continue reading

Posted in An Soisgéal do réir Mhaitiú | Leave a comment