Monthly Archives: January 2012

Críost Mac Dé 2

Caibideal a Dó. Eóin Baiste. Nuair a tháinig na Iúdaígh abhaile as an mbraighdineas ó Bhabilóin bhí treibh Lébhí, treibh na sagart, suarach go leór. Ach do cuireadh thar n-ais iad chun cónaithe in sna hineadaibh anso agus ansúd, ar … Continue reading

Posted in Contents, Críost Mac Dé | Leave a comment

Críost Mac Dé 1

Críost Mac Dé (Cuid a hAon) Ón Athair Peadar Ua Laoghaire Canónach S.P. Ar dheis Dé go raibh a anam Fógarthar gach ceart ar cosnamh Nihil Obstat: Reccaredus Fleming, Cens. Theol. Dep. Imprimi potest: ✠ Eduardus, Archiep. Dublinen., Hiberniae Primas … Continue reading

Posted in Contents, Críost Mac Dé | 1 Comment

Appendix 3

C. Cad iad na tíolaicí a thugann dul fé láimh easpaig dúinn? F. Seacht tíolaicí an Sprid Naoimh. C. Abair iad? F. Eagna, Tuiscint, Cómhairle, Neart, Fios, Cráifeacht, Eagla an Tiarna. C. Cad is Eagna ann? F. Tíolaice ón Sprid … Continue reading

Posted in An Teagasc Críostaí, Contents | Leave a comment

Appendix 2

C. Cad chuige gur ghlac Mac Dé colann daonna? F. Chun báis d’fhulag ar ár son. C. Cathain a fuair sé bás? F. Aoine an Chéasta. C. An mó nádúr in Íosa Críost? F. Dhá nádúr, nádúr Dé agus nádúr … Continue reading

Posted in An Teagasc Críostaí, Contents | Leave a comment

Appendix 1

APPENDIX. C. An bhfuil gach pearsa fé leith, de na trí pearsanaibh, ’na Dhia? F. Tá, go fíor. C. Nách sin trí deithe fé leith ann? F. Ní hea ach trí pearsana fé leith in aon Dia amháin. C. Conas … Continue reading

Posted in An Teagasc Críostaí, Contents | Leave a comment

An Teagasc Críostaí 16

Ceacht a sédéág. C. Cá uair a bhéarfaidh Dia breithiúntas orainn? F. Gan stad tar éis ár mbáis, agus lá an bhreithiúntais geinearálta. C. An éireóid ár gcuirp uile an lá déanach? F. Éireóid, le hórdú Dé. C. Cé ’ … Continue reading

Posted in An Teagasc Críostaí, Contents | Leave a comment

An Teagasc Críostaí 15

Ceacht a cúigdéag. C. Cad is Ola dhéanach ann? F. Sacraimínt a cuireadh ar bun chun nirt agus furtachta ’ thabhairt do dhaoinibh le línn báis dóibh. C. Cad a thuigeann tú le hÓrd beannaithe? F. Sacraimínt a bheir easpaig, … Continue reading

Posted in An Teagasc Críostaí, Contents | Leave a comment

An Teagasc Críostaí 14

Ceacht a ceathairdéag. C. Cad é an ní Sacraimínt na haithrí? F. Sacraimínt lena maitear dúinn na peacaí a dheinimíd tar éis ár mbaistí. C. Cad iad na cómhachta lena maitear peacaí? F. Leis na cómhachta d’fhág Críost ag á … Continue reading

Posted in An Teagasc Críostaí, Contents | Leave a comment

An Teagasc Críostaí 13

Ceacht a trídéag. C. Cad é an ní Sacraimínt Chorp Críost? F. Fuil agus feóil, anam agus Diacht, ár Slánaitheóra Íosa Críost, fé ghné aráin agus fíona. C. An bhfuil arán agus fíon i Sacraimínt na haltórach? F. Níl, de … Continue reading

Posted in An Teagasc Críostaí, Contents | Leave a comment

An Teagasc Críostaí 12

Ceacht a dódhéag. C. Cad a thuigeann tú le sacraimínt? F. Cómhartha sofheicse a cheap Críost chun grásta ’ thabhairt dúinn. C. Cad as go bhfuil cómhachta ag na sacraimíntí chun grásta ’ thabhairt dúinn? F. As mórluacht bheatha Chríost … Continue reading

Posted in An Teagasc Críostaí, Contents | Leave a comment