Category Archives: Sliabh na mBan bhFionn

The LS of Sliabh na mBan bhFionn

I síbhrog – shí-vrog (or vrú) – the LS edition indicates here that the brog is a variant of brugh. foirfeacht – I had proposed to transcribe this fuirfeacht, but I see that pronunciation is fuirihacht, and so I propose … Continue reading

Posted in Contents, Letiriú Shímplí, Sliabh na mBan bhFionn | Leave a comment

Sliabh na mBan bhFionn complete

Posted in Contents, Sliabh na mBan bhFionn | 1 Comment

Sliabh na mBan bhFionn 14

XIV. “Oscail an doras, a bhean an bhréidín,” arsan bhean amu’, “go gcríochnóimíd an obair duit.” “Ní osclód,” ar sise, “mar do curfí sa chorcán me!” “Oscail, oscail, a eochair an ghlais!” arsan bhean amu’. “Ní fhéadfainn é,” arsan eochair. … Continue reading

Posted in Contents, Sliabh na mBan bhFionn | Leave a comment

Sliabh na mBan bhFionn 13

XIII. Nuair ’ airigh an bhean abhrais an focal san, do shleamhnaigh sí thar n-ais chun na háite ’nar fhág sí an crúsca agus na bróga. Chuir sí uímpi na bróga, agus do rith sí tímpall go dtí an taobh … Continue reading

Posted in Contents, Sliabh na mBan bhFionn | Leave a comment

Sliabh na mBan bhFionn 12

XII. Nuair a bhí an corcán ar an dtine do labhair an bhean airís. “Imigh,” ar sise, “agus tabhair leat uisce, agus cuir sa chorcán san é, nú brisfear é. Tá an tine róthe.” Thug an bhean abhrais fé ndeara … Continue reading

Posted in Contents, Sliabh na mBan bhFionn | Leave a comment

Sliabh na mBan bhFionn 11

XI. Bhí dhá bhliain imithe. Bhí sí ag obair agus ana-chruach olla aici le cíoradh agus le slámadh agus le sníomh. Bhí an oíche tar éis titim, agus bhí an choinneal áirneáin ar lasadh aici, agus í dhá socrú féin … Continue reading

Posted in Contents, Sliabh na mBan bhFionn | Leave a comment

Sliabh na mBan bhFionn 10

X. Tháinig an lá. Chómh luath agus ’ bhí sé ’na lá gheal do thairrig an bhean abhrais an biorán suain a ceann an chailín. Tháinig a meabhair don chailín láithreach, agus a ciall, agus d’éirigh sí. D’aithin sí an … Continue reading

Posted in Contents, Sliabh na mBan bhFionn | Leave a comment

Sliabh na mBan bhFionn 9

IX. An oíche chéanna a fuair an iairlis bás, tháinig an mhórsheisear isteach go dtí an bhean abhrais agus cailín acu agus iad á hiompar eatarthu, díreach mar a bhí an chéad uair úd. “Tá gá led chabhair againn, a … Continue reading

Posted in Contents, Sliabh na mBan bhFionn | Leave a comment

Sliabh na mBan bhFionn 8

VIII. “Táim ana-bhaoch díbh, a uaisle,” arsan bhean abhrais; “ní fios cathain a bheadh an méid sin oibre déanta agam dá mbeadh orm é ’ dhéanamh im aonar. Táim ana-bhaoch díbh, a uaisle!” “Is ceart cómhar do dhíol, a bhean … Continue reading

Posted in Contents, Sliabh na mBan bhFionn | 2 Comments

Sliabh na mBan bhFionn 7

VII. Do thárla, roinnt aimsire ’na dhiaidh san, go raibh ualach mór olla aici airís le cíoradh agus le slámadh agus le sníomh agus le tochrais, go raibh eagal uirthi ná tiocfadh léi go deó na habhraisí ’ bheith ollamh … Continue reading

Posted in Contents, Sliabh na mBan bhFionn | Leave a comment