Monthly Archives: April 2013

Eisirt, caib. a 12

Caibideal a XII. Rogha na Séad. “’Sea, a Fhearguis, a bhráthair”, arsa Iúbhdán le Feargus, “tá an tréimshe caite agus níl ar do chumas-sa mise ’ chimeád anso níos sia. Níl ach aon ní amháin agam le déanamh anois sara … Continue reading

Posted in Contents, Eisirt | Leave a comment

Aithris ar Chríost, leabhar a 1, caibidil a 1 agus a 2

Aithris ar Chríost Tomás a Cempis do scríbh An tAthair Peadar Ua Laoghaire Canónach, S.P. d’aistrigh Nihil Obstat: Ioseph Ua Ceallacháin, Censor Theol. Deputat. Imprimi Potest: ✠ Gulielmus, Archiep. Dublinen. Hiberniae Primas. Die 18va Maji, 1914. AN CHÉAD LEABHAR CAIBIDEAL … Continue reading

Posted in Aithris ar Chríost, Contents | Leave a comment

Eisirt, caib. a 11

Caibideal a XI. Leigheas ar an nDíobháil. Do cuireadh Iúbhdán ’na sheasamh anuas ar an dtalamh, agus d’imigh sé amach ag triall ar an slua mór de dhaoine beaga a bhí amu’. Nuair a chonacadar chúthu é do thógadar liú … Continue reading

Posted in Contents, Eisirt | Leave a comment

Eisirt, caib. a 10

Caibideal a X Díoltas na bhFear mBeag Bhí Iúbhdán ar an gcuma san in Eamhain agus ana-chaitheamh aimsire ag Feargus agus ag uaislibh Uladh á bhaint as. Ach bhí uaigneas mór ar thuathaibh Luchra agus Luprachán i ndiaidh a rí. … Continue reading

Posted in Contents, Eisirt | Leave a comment

Scéalaíocht Amhlaoibh 1

I have formatted this tale in two versions: for easy printing (A4), which helps if you want to see the foclóírín separately: here. for easy reading on screen (A5) for viewing double page at 85% in Acrobat: here.

Posted in Contents, Scéalaíocht Amhlaoibh | Leave a comment

A review of Nolan

My book review of Gerald Nolan’s Studies in Modern Irish Part 1 is now completeand can be read here.

Posted in Contents, grammar notes | Leave a comment

Eisirt, caib. a 9

Caibideal a IX Dhá Árdrí Nuair a bhí deireadh leis an bhféasta agus leis an gcaitheamh aimsire do thóg Feargus Iúbhdán ar a bhais chuige, agus do thóg an ríogan óg úd Bébó ar a bais. Bhí an t-aragal, an … Continue reading

Posted in Contents, Eisirt | Leave a comment

Scéalaíocht Amhlaoibh 1

SCÉALAÍOCHT AMHLAOIBH Í LUÍNSE SEÁN Ó CRÓINÍN a thóg síos DONNCHA Ó CRÓINÍN a chuir in eagar 1. AN GARSÚN GUR DHEIN GAISCÍOCH DE Do bhí fear ann: é pósta, agus níor ráinig éinne clainne a bheith acu ar feadh … Continue reading

Posted in Contents, Scéalaíocht Amhlaoibh | Leave a comment