Monthly Archives: December 2013

Historic Archive

After years of transcribing files and providing commentary on Irish vocabulary, a significant body of material has been collected here. No more information will be put by me in to the public domain, but the historic archive will remain here … Continue reading

Posted in Contents | 9 Comments

Aithris ar Chríost I:XXV

CAIBIDEAL A CÚIG IS FICHE ÁR MBEATHA AR FAD DO LEASÚ DÁIRÍRIBH. Bí go haireach agus go dúthrachtach i seirbhís Dé, agus fiafraigh díot féin go minic cad a thug anso isteach thu, agus cad chuige gur thréigis an saol. … Continue reading

Posted in Aithris ar Chríost, Contents | Leave a comment

Aithris ar Chríost I:XXIV

CAIBIDEAL A CEATHAIR IS FICHE AN BHREITH, AGUS PIAN AN PHEACA. 1. Ins gach ní féach cad é an deireadh a bheidh air, agus conas a sheasóir i láthair an Bhreithimh. Breitheamh rócheart is ea é. Ní féidir aon ní … Continue reading

Posted in Aithris ar Chríost, Contents | Leave a comment

Letters and fragments of letters to Risteárd Pléimeann

Caisleán Ua Liatháin A Risteáird a chara, Táim ag dul i bhfeabhs agus tá feabhas ag dul ar an bhfeabhas gach aon la, baochas le Dia. agus l guí na gcómharsan Do chara go dilis Peadar Ua Laoghaire Caisleán Ua … Continue reading

Posted in Contents | Leave a comment

Letter to Fleming, March 1918

Caisleán Ua Liatháin Cae. Chorcaí. 10. Márta. 1918 A Athair a chara, Táim ábalta ar cheisteannaibh a fhreagairt maith go leór, baochas le Dia! “A new programme of books” Clár nua de leabhraibh is the true Irish. Both the programme … Continue reading

Posted in Contents | Leave a comment

Letter to Richard Fleming February 1918

Castlelyons, Co. Cork Feb. 27. 1918 My dear Fr. Richard I feel very well today baochas le Dia! The doctor who attends me has a certain rule fixed for me and as long as I stick rigidly to that rule … Continue reading

Posted in Contents | Leave a comment

Ní miste and decimal numerals

Caisleán Ua Liatháin 18.12.18 A Athair R. a chara, Chím t’ainm sa chúntas so ar an mórshochraid. Tá súil agam nár ghoíll an fuacht ort! I dtaobh an fhocail úd Ní miste táim ag cuardach ó shin agus ag féachaint … Continue reading

Posted in Contents | Leave a comment

Two more letters

Caisleán Ua Liatháin Ean a 15 Míle naoi gcéad a naoidéag A R. a mhic ó, Is dócha gur chuir an fhírinne deireadh leis an scéal úd, in aigne an Uachtaráin. Féach: Cuir deireadh leis = “Put an end to … Continue reading

Posted in Contents | Leave a comment

Letter to Fleming – showing PUL’s anxiety to finish Críost Mac Dé

Caisleán Ua Liatháin, Cae. Chorcaí. 6.2.1918 A Athair Risteárd a chara, Tháinig an buideál, many thanks. The doctor here gave me one of the same sort. So now I shall have a long time at them. Tá dórnán eile de … Continue reading

Posted in Contents | Leave a comment

Two more letters to Richard Fleming

Caisleán Ua Liatháin, Cae. Chorcaí. Lá Fheile Muire na gcoinneal, 1918 A Athair Risteárd a chara. Seo chun do ghnóthsa me, thar gach gnó eile. I dtaobh “Cuallacht Mhuire”, is maith liom mar a thaithneann mo ghníomh leat. Níorbh fhuiriste … Continue reading

Posted in Contents | Leave a comment