Catilína 44

XLIV.

Ach, fé mar a dh’órdaigh Ciceró dhóibh, do chuaigh na hAllobróga chun cainnte leis an gcuid eile de lucht na ceilge, trí stiúrú Ghabinius. D’iarradar ar Lentulus agus ar Chetégus agus ar Statilius agus ar Chassius dearbhú ’ thabhairt dóibh scríofa, agus a n-ainmneacha thíos leis, i dtreó go bhféadfaidís é ’ thaispeáint dá muíntir féin nuair a raghaidís abhaile. Gan é nárbh fhuiriste dhóibh iad a thabhairt isteach ’na leithéid de ghnó. Thugadar go léir, ach Cassius, an scríbhinn uathu agus a n-ainmneacha leis, gan aon drochamhras. Gheall Cassius go dtiocfadh sé chun na háite in achomaireacht, agus d’imigh sé as an gcathair tamall beag sarar imigh na teachtairí. Chuir Lentulus leó fear dárbh ainm T. Volturcius, Crotónach, i dtreó go ndéanfadh na hAllobróga, roim dhul abhaile dhóibh, ceangal caradais le Catilína, agus eisean leó san. Thug sé féin do Volturcius leitir ag triall ar Chatilína, agus tá scríofa anso thíos macshamhail den leitir:—

“Gheóbhair amach ón té atá agam á chur chút cé hé me. Cuímhnigh cad í an ghuais ’na bhfuilir agus bí it fhear chróga. Breithnigh cad ’tá riachtanach do sna nithibh atá beartaithe agat. Iarr cúnamh ar an uile dhuine dá mb’é an té is ísle é.”

I dteannta an méid sin thug sé teachtaireacht uaidh i gcainnt. Ó bhí an tseanaid tar éis namhaid a dhéanamh de, cad chuige ná glacfadh sé daoraicme? Go raibh gach aon rud ollamh sa chathair fé mar a dh’órdaigh sé. Nár cheart do féin aon ríghneas a dheanamh de theacht níba chóngaraí.

Foclóirín

Crotónach: a native of Crotona, a Greek settlement in Calabria, southern Italy.
stiúrú: “guidance, direction; guiding, direction”, or stiúradh in the CO.
T. Volturcius: Titus Volturcius, a lowly born man charged with carrying a treasonable letter designed to bring the Allobroges into the Catiline conspiracy.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Catilína, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s