Catilina 49

XLIX.

San aimsir chéanna san, áfach, do theip ar Q. Catulus agus ar C. Píso, le creidiúint ná le tathant ná le díolaíocht, a chur ’ fhéachaint ar Chiceró Caius Caesar do thabhairt cionntach sa chómhcheilg le fianaise bréige ó sna Allobrógaibh, nú ó dhuine éigin. Mar bhí fuath fíochmhar acu araon do; ag Píso toisc breith aisig do chur air mar gheall ar phionós éagórtha a chuir sé ar dhuine éigin ón dtaobh eile den Phádus; agus ag Catulus, toisc, nuair a bhí sé ag lorg na pontificeachta, agus é aosta agus mórán onóra fálta aige, gur bhuaigh fear óg mar Chaesar air. Bheadh an gnó adhsáideach an uair sin, mar fear ab ea é a bhí fial thar na beartaibh, i ganfhios, agus do thugadh sé bronntanasa ana-mhóra uaidh go poiblí, agus d’fhág san é múchta i bhfiachaibh. Nuair a theip orthu a chur ’ fhéachaint ar an gConsal an feillghníomh san do dhéanamh do chromadar féin ar imeacht, gach duine acu fé leith, anso is ansúd, ag cúlchainnt san éitheach, dhá rá gur airíodar so ’s súd ó sna hAllobrógaibh, go dtí gur chuireadar árd-dhrochainm air sin. Bhí an scéal chómh holc san go raibh Caesar ag teacht amach a tigh na seanaide agus gur bhagair cuid den mharcshlua na claímhte air. Bhíodar ’na ngárda ar thigh na seanaide agus nuair a chonacadar ag teacht amach é d’éirigh dásacht aigne dhóibh nuair a chuímhníodar ar an gcúntúirt mór ’na raibh an chathair; nú, ba mhaith leó a ndíogras don stát a thaispeáint.

Nóta

Ó sna Allobrógaibh: note the lack of h-prefixation in the original here. The h is inserted in the Letiriú Shímplí edition.

Foclóirín

adhsáideach: “convenient, easy”, or aosáideach in the CO, pronounced /əi’sɑ:dʹəx/.
aiseagaim, aiseag: “to restore, restitute, repay; to vomit”. I have a lot of research to do on this word, as Ó Dónaill’s dictionary shows aisíocaim, aisíoc in the meaning of “to restitute, repay”, but aiseagaim, aiseag in the meaning of “to restitute; to vomit”, making it unclear why the word has split into two possible forms in that dictionary. Dinneen’s dictionary has only aiseagaim, aiseag. In PUL’s Séadna, the verbal noun is spelt aisioc, but here we have aisig. A further problem is the meaning: the notes in the early edition of Catilína show do daoradh Catilína i gcoir airgid ’ aisig means “he was convicted of a charge of misappropriating money”; it seems that a judgment requiring restitution of money was also a judgment that extortion had taken place, and so aiseag had an extended meaning of “extortion”. Breith aisig, “a judgment or sentence of extortion”. It is worth noting that the Letiriú Shímplí edition has aishic here, but aishig elsewhere. Breith aisig do chur air: I am unclear if this is “accusing him of extortion” or “sentencing him for extortion”.
anso is ansúd: “all over the place”.
bronntanas: “gift, present”. Note the plural here, bronntanasa. PUL uses bronntanaisí in the plural in his Críost Mac Dé. The CO has bronntanais in the plural.
C. Píso: Gaius Calpurnius Piso, Roman consul in 67 BC. Piso failed in his attempt to prevail on Cicero to implicate Julius Caesar in the Catiline conspiracy.
creidiúint: “credit”, or “reputation, honour”. Le creidiúint is glossed in the early edition of Catilína as “by influence”.
cúlchainnt: “backbiting, detracting, running someone down”.
díogras: “passion, zeal”, or díograis in the CO. This is one of many words where a lenited g (see díoghrais in Dinneen’s dictionary) has become unlenited in WM Irish.
féachaint: cur ’ fhéachaint, “to force or compel someone”. This would be iallach or iachall a chur in the CO. PUL uses this phrase without an intervening de, but the phrase generally occurs as cur d’fhéachaint ar dhuine rud a dhéanamh.
feillghníomh: “foul, treacherous deed”, pronounced /fʹelʹi-ɣnʹi:v/.
marcshlua: “cavalry, horsemen”.
Pádus: the River Po in Italy, Padus in Latin. Transpadane Gaul was the part of Cisalpine (or Hither) Gaul that lay North of the Po.
pontificeacht: “pontificate”, the position of Pontifex Maximus, or high priest of the College of Pontiffs, in ancient Rome. The term Pontifex Maximus was later applied to the Pope, but was originally a pagan religious office. The CO has pontaifeacht.
so ’s súd: “such and such a thing”.
tathant: “incitement, urging, exhortation”.

This entry was posted in Catilína, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s