Catilína 46

XLVI.

An túisce ’na raibh an méid sin gnótha déanta do comáineadh teachtairí ag triall ar an gConsal dhá ínsint tríd síos do. Bhí áthas mór agus buaireamh mór in éineacht ar an gConsal nuair ’ airigh sé an scéal. Bhí áthas air an cheilg do bheith nochtaithe agus an chathair a bheith tabhartha saor as an gcúntúirt. Agus bhí buaireamh ana-mhór air i dtaobh cad ba cheart a dhéanamh nuair a bhí beirthe i gcoir chómh trom ar uaislibh Rómhánacha a bí chómh hárd. Thuig sé in’ aigne dá gcurfí pionós orthu go mbeifí dian air féin, agus mara gcurtí an pionós orthu go mbeadh cúntúirt don stát ann. Ach do chruinnigh sé a mhisneach agus d’órdaigh sé Lentulus agus Cetégus agus Statilius agus Gabinius do ghlaoch chuige, agus fear dárbh ainm Caeparius, Tarracíneach, fear a bhí chun dul go hApulia chun na ndaor do ghríosadh. Tháinig an chuid eile gan mhoíll. Bhí Caeparius tar éis eólais a dh’fháil ar an scéith tamall beag roimis sin agus bhí sé tar éis a thí ’ dh’fhágáilt agus teitheadh as an gcathair. Do rug an Consal féin ar láimh ar Lentulus, toisc gur phraetóir é. D’órdaigh sé an chuid eile do theacht fé ghárda isteach i dteampall Choncórdia. Do ghlaeigh sé ar an seanaid chun na háite céanna. Tháinig cruinniú mór díobh. Ansan d’órdaigh sé Volturcius agus na teachtairí Allobrógacha do thabhairt isteach, agus duairt sé le Flaccus, an praetór, an bosca agus an leitir a bhí fálta aige ó sna teachtairíbh do thabhairt leis chun na háite céanna.

Foclóirín

Allobrógach: Allobrogian, pertaining to the Allobroges.
Caeparius: Quintus Coeparius, one of the conspirators, who fled Rome before he could be apprehended, only to be later caught and strangled in prison.
scéim, scéith: “to inform on”, or sceithim, sceitheadh in the CO. Scéim ar dhuine, “I inform on someone”. Pronounced /ʃkʹe:mʹ, ʃkʹe:/. As a noun scéith can mean “disclosure”.
Tarracíneach: a native of Tarracina (Terracina in modern-day Italy), a town to the south-east of Rome.
Teampall Choncórdia: the Temple of Concord, a temple dedicated to the Roman goddess Concordia, often used as a site for negotiation and reconciliation.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Catilína, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s