Catilína 41

XLI.

Ach bhí na hAllobróga i bhfad i gcás ’dir dhá chómhairle i dtaobh cad ba mhaith dhóibh a dhéanamh. Bhí ar thaobh, na fiacha, a ndúil i gcogadh, an tairbhe mór a thiocfadh as an mbua lena raibh súil acu. Bhí ar an dtaobh eile, an bhreis shaibhris, an bheart shiúrálta, an tairbhe ’na raibh deimhne air in inead an tairbhe ná raibh deimhne air. Bhíodar ag cur ’s ag cúiteamh. Fé dheireadh do rug séan na Rómha an bua. Do nochtadar an gnó go léir do Quintus Fabius Sanga, fear a dheineadh coimirce go minic dá gcathair. D’innis Sanga an scéal do Chiceró. Duairt Ciceró leis na teachtairíbh a leogaint orthu go raibh ana-bháidh acu leis an gceilg; aithne ’ chur ar an gcuid eile acu; geallúna maithe ’ thabhairt dóibh; dícheall a dhéanamh ar iad a bheith chómh soiléir sa choir acu agus dob fhéidir é.

Foclóirín

báidh: “sympathy, liking”, or in the CO. Pronounced /bɑ:gʹ/.
geallúint: “promise, pledge”, or gealltanas in the CO.
Quintus Fabius Sanga: Quintus Fabius Sanga, son of Quintus Fabius Maximus who received the surname Allobrogicus for having subdued the Allobroges in 121 BC. He became the patron of the Allobroges and through his offices they allerted Cicero to the Catiline conspiracy.
siúrálta: “sure, certain”, or siúráilte in the CO. Pronounced /ʃu:’rɑ:lhə/.
soiléir sa choir: “implicated in the crime”.

This entry was posted in Catilína, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s