Catilína 47

XLVII.

Ansan do ceistíodh Volturcius i dtaobh na leitire, agus cá raibh sé ag dul, agus cad a bhí aige á bheartú. I dtosach bárra do cheap sé bréaga agus shéan sé rún ar an gceilg. Ansan do gealladh coimirce an stáit do ach an fhírinne ’ dh’ínsint agus do scaoil sé amach gach aon rud fé mar a thárla. Duairt gur ghlac Gabinius agus Caeparius ’na chómhalta é beagán laethanta roimis sin agus ná raibh a thuilleadh eólais aige ach mar a bhí ag na teachtairíbh. Ach go n-airíodh Gabinius dhá rá go raibh P. Autrónius agus Serbhius Sulla agus L. Bharguntéius, agus a lán nárbh iad, sáite sa chómhcheilg sin. D’admhaigh na teachtairí an rud céanna, agus thugadar an t-éitheach do Lentulus agus é ag séanadh an scéil. Bhréagnaíodar é ní hamháin leis an leitir ach leis na cainnteannaibh mar an gcéanna, a bhíodh ar siúl aige. Go ndeireadh sé go raibh, ó sna leabhraibh Sibulínacha, ríocht na Rómha i ndán do thriúr Cornéiliach. Gurbh iad Cinna agus Sulla an chéad bheirt agus gurbh é féin an tríú duine ’na raibh i ndán do fórlamhas na cathrach do ghabháil. Gurbh í sin an fichiú bliain ó loscadh an Chapitólium agus go nduairt na hauruspices go minic as na cómharthaíbh a chídís go mbeadh sí ’na bliain fhuiltigh le cogadh Rómhánach eatarthu féin. Ansan do taisbeánadh do gach éinne a shéala féin thíos leis an scríbhinn agus do léadh an scríbhinn. Do chin an tseanaid ansan go gcaithfeadh Lentulus an oific phoiblí a bhí aige do chur uaidh agus é féin agus an chuid eile acu do bheith i saorchimeád. Do tugadh Lentulus le cimeád do Ph. Lentulus Spinter, a bhí an uair sin in’ Aedíl, agus Cetégus do Q. Cornificius, agus Statilius do Ch. Caesar, agus Gabinius do Mharcus Crassus, agus Caeparius (mar do tugadh thar n-ais é sin beagán aimsire roimis sin), do Chn. Terentius, duine den tseanaid.

Foclóirín

aedíl: “aedile”, a munipical officer in ancient Rome. The CO has made up the term aeidíleach for something that is patently unconnected to Gaelic culture.
Capitólium (an Capitólium): the Capitol or the Capitoline Hill, the political centre of the Roman Empire, also referred to here as an Capitol. The first temple on the Capitoline Hill, the Temple of Jupiter Optimus Maximus, burned down in 83 BC, during which fire the Sibylline Books were lost.
C. Caesar: Caius or Gaius Julius Caesar, commonly known simply as Caesar, the Roman statesman who later became dictator before eventually being murdered in 44 BC.
Cinna: Lucius Cornelius Cinna (died 84 BC), who served as consul of the Roman Republic four times. Cinna was an opponent of Sulla.
Cn. Terentius: Cneius or Gnaeus Terentius, a senator.
Cornéiliach: someone surnamed Cornelius. Here PUL seems to form a Gaelic-style noun, along the lines of Brianach, Aimhirgíneach, etc.
dán: “lot, fate”. I ndán do, “in store for, predestined for, fated for”.
éitheach: “falsehood”. An t-éitheach a thabhairt do dhuine, “to flatly contradict someone”.
fuilteach: “bloody”. Fuiltigh here is dative singular feminine.
hauruspices: the haruspices or auspices (haruspex or auspex in the singular), ancient Etruscan or Roman diviners, whose divination was based on inspection of the entrails of animals.
leitir: “letter”, pronounced /lʹetʹirʹ/. This would be litir in the CO, but note that in the older orthography there was a distinction between litir, “letter”, and leitir, “the side of a hill”, which have collapsed together in WM Irish. Note the genitive here, leitire, where the CO has litreach.
P. Lentulus Spinter: Publius Cornelius Lentius Spinther, an aedile who helped to suppress the Catiline conspiracy. He later served as consul in 57 BC.
Q. Cornificius: Quintus Cornificius, who helped to suppress the Catiline conspiracy. He had served as tribune of the people in 69 BC.
saorchimeád: this word is not given in dictionaries, and i saorchimeád stands where “in private custody” stands in the English version of Catilína. This refers to a system whereby high-ranking individuals were held in the custody of prominent individuals, rather than being held in prison. Glossed in the early edition of Catilína as “on parole” (ar parúl in the CO).
Sibulínach: Sibylline. The Sibylline Books were a collection of oracles compiled during the early days of Rome and consulted at times of crisis. Apart from fragments that remain, they were later lost or destroyed (particularly in the burning of the Temple of Jupiter on the Capitoline Hill in 83 BC).
thíos le: “affixed or added below something”. This is my presumption of the meaning; I can’t find further evidence of the meaning.

This entry was posted in Catilína, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s