93. Herculés agus an Cairréir.

Bhí cairréir ag tarrac adhmaid. Bhí dhá chapall aige ag tarrac an charra agus bhí ualach trom ar an gcarra. Tháinig sé go háit den bhóthar a bhí róbhog agus chuaigh ceann de sna rothannaibh síos go mol tríd an mbóthar, agus do stad na capaill. Bhuail sé na capaill. Ní raibh aon mhaith dho ann. Ní fhéadfaidís aon bhogadh ’ bhaint as an ualach. Chaith sé é féin ar a dhá ghlúin agus ghlaeigh sé ar Herculés, agus d’iarr sé air teacht agus fóirithint air. B’é Herculés dia an nirt ag na págánachaibh.

D’fhéach Herculés anuas air.

“Cuir féin do ghuala fén ualach, a chladhaire dhíomhaoin!” ar seisean.

Do chuir. Ansan do chuir Herculés a neart féin ag cabhrú leis, agus do tógadh an roth as an bpoll.

An Múineadh.

“Fear na bó féin féna heireaball.”

“Is maith le Dia cúnamh ’ fháil.”

Is ait an obair do dhuine bheith ag lorg cabhartha ar Dhia agus gan aon phioc de dhua na hoibre aige féin dá fháil. Ní ceart don duine sin bheith ag brath air go bhfaigheadh sé an chabhair. Dein féin do dhícheall ar dtúis agus ansan iarr cabhair ar Dhia agus b’fhéidir go bhfaighfá an chabhair.

Má tá do bhó i bpoll cad é mar obair duit fanúint ar an bport go costirim ag féachaint ar na cómharsain dhá tarrac as an bpoll!

Foclóirín 

cabhair: “help”. Note ag lorg cabhartha here, where ag lorg cabhrach might have been expected. Cabhartha is the past participle of the verb cabhraím, and therefore the genitive of the verbal noun cabhrú. In the CO, the past participle would be cabhraithe, as cabhartha is the part participle of the verb cabhraím, cabhradh, “to emboss”. Further research required to determine if cabhrach is ever used in WM Irish, or always replaced by cabhartha.
cairréir: “haulier”, or carraeir in the CO.
carra: “car, wagon”. Note that this is an ancient Celtic word, and not a foreign borrowing.
costirim: “dry-footed, reluctant to get your feet wet”. Spelt cos-tirm in the original, but probably pronounced /kos-trʹimʹ/.
dua: “trouble”. Dua ruda a dh’fháil, “to put oneself out, to go to some trouble”.
fear na bó féin féna heireaball: “the owner of the cow takes the tail end himself”, i.e. people should clean up their own mess.
Herculés: Hercules, the Roman god noted for his strength.
is maith le Dia cúnamh ’ fháil: “God helps those who help themselves”.
mol: “hub, axis”. IWM shows the pronunciation as /mohl/, as if spelt molt. Chuaigh ceann de sna rothannaibh síos go mol tríd an mbóthar appears to mean “one of the wheels went through the road (through a hole or gap in the road) down to its axis”.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s