88. An Bramach agus an León.

Chonaic an león an bramach. Bhí an bramach go beathaithe agus go sleamhain.

“Is breá méith an greim feóla a gheóbhainn ann,” arsan león in’ aigne féin. “Ní mór dhom teacht suas leis ar chuma éigin agus é ’ mharú dhom féin.”

Thug an bramach fé ndeara go raibh an león ag faire air.

“Ní mór dhom mo shúil a chimeád ortsa, a bhioránaigh!” ar seisean.

Chuir an león fógra amach dhá rá gur dhochtúir é féin agus go raibh árdeólas aige ar leighseannaibh.

“’Sea go díreach,” arsan bramach, “agus curfar mise ag triall air le leigheas agus maróidh sé me, agus déarfaidh sé gur den ghalar a fuaras bás! Ach beadsa suas leis.”

Do leog sé air leis an mbuachaill go raibh ciscéim bacaí ann. Do rugadh chun na ceártan é agus do cuireadh cruite nua fé. Ní raibh aon bhacaí air ag teacht abhaile. Do scaoileadh amach ar an bpáirc é. Chonaic sé an león ag faire air. Bhuail sé chuige anonn agus ciscéim bacaí i gcois deiridh leis, mar dhea.

“Féach, a dhochtúir,” ar seisean, “do cuireadh cruite nua fúm ó chiainibh agus is eagal liom gur chuir an gabha tarainge i mbeó sa chois deiridh seo liom atá bacach.”

“Leog dom féachaint uirthi,” arsan león.

D’iompaigh an bramach a dheireadh leis an león agus bhí sé ag druidim chuige i ndiaidh a chúil. Do thuig an león nár bhaol do féin an chos, toisc an tarainge i mbeó ’ bheith inti agus í ’ bheith bacach. Bhí sé ag feitheamh agus ag faire go dtí go mbeadh an bramach cóngarach a dhóthain do chun léimt in áirde air agus breith ar bhaic mhuiníl air. Bhí an tsúil go daingean ag an mbramach air, áfach, agus é ag druidim chuige i ndiaidh a chúil. Tháinig sé chómh fada agus d’oir do teacht. Ní raibh san chómh fada agus d’oir don león é ’ theacht. Do chrom an león a cheann, mar dhea chun féachaint ar an gcois. Lena línn sin, chómh tapaidh leis an splannc, do bhuail an bramach é idir an dá shúil, leis an dá chois deiridh, agus dhein sé dhá leath dhá phlaosc.

Do thit an león marbh ar an bpáirc.

An Múineadh.

“Is mairg a bhíonn thíos ar an gcéad bheárnain.”

“Ná bíodh iúntaoibh agat a cois deiridh an chapaill go dtí go bhfeicfir í ag imeacht ar ghualainn an mhadra.”

Is álainn an rud “cor in aghaidh an chaim.”

Sáraigh do namhaid más féidir é. Cas an feall ar an bhfeallaire.

Foclóirín 

bacaí: “lameness”.
beó: “quick; sensitive or exposed flesh”. Tarainge a chur i mbeó sa chois deiridh, “to drive a nail in the quick of the hind leg”.
bioránach: “lad”. A bhioránaigh!, “my boy!”
bramach: “colt”, or bromach in the CO. While the spellings bramach and bromach would both produce the pronunciation /brə’mɑx/, the distinction becomes significant in the plural, where WM Irish has bramaigh, /brɑmigʹ/.
cam: “bend”. Cor in aghaidh an chaim, “tit for tat”. Is álainn an rud “cor in aghaidh an chaim”, “give as good as you get; play someone at his own game”.
ciscéim: “footstep”, or coiscéim in the CO. Note this word is masculine in PUL’s works: ciscéim bacaí a bheith ionat, “to have a limp”.
crú: “shoe for an animal’s hoof”, with the plural here cruite where the CO has crúite.
cúl: “back”. I ndiaidh a chúil, “backwards”.
leigheas: “cure, remedy, medical treatment”, with the plural here leighseanna where the CO has leigheasanna.
léimim, léimt: “to leap”, or léimim, léim in the CO. The verbal noun is also found as ag léimrigh in PUL’s works. Léim is also found in PUL’s Niamh to describe the sport or act of leaping.
is mairg a bhíonn thíos ar an gcéad bheárnain: “woe to him who falls at the first hurdle”, i.e. you can pay for a mistake early on later in life or later in the course of events.
méith: “fat, juicy”.
ná bíodh iúntaoibh agat a cois deiridh an chapaill go dtí go bhfeicfir í ag imeacht ar ghualainn an mhadra: “don’t leave anything to trust; wait until you see something before you believe it”.
tapaidh: “quick”, or tapa in the CO. Pronounced /tɑpigʹ/.
tarainge: “nail”, or tairne in the CO. The pronunciation is /tɑriŋʹi/.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s