85. An Coileach, agus an tAsal, agus an León.

Bhí an coileach in áirde ar an gcruaich. Bhí an t-asal ag stathadh an fhéir a bun na cruaiche agus dhá ithe. Cé ’ bhuailfeadh i dtreó na háite ach an león. Chonaic an coileach é agus chuir sé glao as. Deirtear ná fuil aon rud is lú ar an león ná glao coiligh. Chómh luath agus d’airigh sé an ghlao ón gcoileach chuir sé búirth as agus do rith sé as an áit.

Le línn ghlao an choiligh chuir an t-asal béic uathásach as. Ansan chonaic sé an león ag imeacht ar cos’ in áirde.

“Dar fia,” ar seisean, “ach tá sé ag teiteadh uaim!” agus siúd i ndiaidh an leóin é agus gach aon bhéic aige. D’imíodar as raon ghlao an choiligh. D’fhéach an león laistiar de. Chonaic sé an t-asal ag rith ’na dhiaidh. D’iompaigh sé air agus do rug sé ar bhaic mhuiníl air agus mhairbh sé é. Bhí an coileach ag féachaint orthu.

“Cheap an t-amadán san,” ar seisean, “gurbh é féin a chuir an ruag ar an león! Tá díolta go daor as an ndearúd aige.”

An Múineadh.

Ná glac creidiúint de bhárr gnímh nár dheinis agus ná raibh ar do chumas a dhéanamh, nú iompóidh an chreidiúint chun náire dhuit, nú b’fhéidir chun cailliúint anama dhuit.

Ní hé an té is árd glór is maith gníomh i gcónaí.

Foclóirín

baic: “twist, crook”, found in the phrase baic mhuiníl, “the nape of the neck”.
beag, lú: “small, smallest”. Is beag orm é, “I don’t like it”. Deirtear ná fuil aon rud is lú ar an león ná glao coiligh, “it is said there is nothing a lion likes less than a cock’s crow”.
cruach: “hayrick”.
glao: “call, cry”. Feminine here (although glao coiligh, “cock crow” does not lenite coiligh), but masculine in the CO.
raon: “range”.
ruag: “chase, rout”, or ruaig in the CO. Ruag a chur ar dhuine, “to put someone to flight”.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s