An Teagasc Críostaí

An Teagasc Críostaí

An tAthair Uilliam Ó Cathain Easpag Chluana da chéad chuir amach

An tAthair Peadar Ua Laoghaire Canónach do chuir in eagar agus foclóir leis

Nihil Obstat: Gulielmus Landers, Cens. Theol. Deput.

Imprimi potest: Gulielmus, Archiep. Dublinen., Hiberniae Primas.

Dublini, die 19o Octobris, 1920.

Preface to the 1921 edition

This Catechism was originally printed in modern Roman type some sixty years ago for the diocese of Cloyne, by the Rev. Canon Schmiddy, under the direction of Dr. Keane, who was then Bishop of the diocese. In 1901 it was republished in the older Roman or Gaelic Type, with a vocabulary, by Canon O’Leary, and it has since been used in many parts of Ireland.

An edition published in 1919 gave the questions and answers and the prayers in simplified spelling, according to the pronunciation of Canon O’Leary. When that edition was being prepared for the press some additional prayers were supplied by Canon O’Leary to make the book complete for use in the bilingual schools in which Catechism is taught in Irish. At the same time Canon O’Leary altered a few words to bring the language more into conformity with the usage of the present day. Some slight alterations in the text were also necessary to bring the Catechism into conformity with the new Canon Law. All these alterations and the new prayers are given in the present edition.

Na Paidreacha Miona.

In Ainm an Athar, agus an Mhic, agus an Sprid Naoimh. Amen.

An Phaidir.

Ár nAthair atá ar Neamh, go naomhaíthear t’ainm; go dtagaidh do ríocht; go ndéantar do thoil ar an dtalamh mar a déantar ar neamh. Ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu; maith dhúinn ár gcionta mar ’ mhaithimídne do chách a chionntaíonn ’nár n-aghaidh; agus ná léig sinn i gcathaíbh, ach saor sinn ó olc. Amen.

An tAvé Maria.

Go mbeannaíthear duit, a Mhuire, lán de ghrástaibh. Tá an Tiarna it fhochair. Is beannaithe thu idir mhnáibh, agus is beannaithe toradh do bhroinne, Íosa.

A Naomh Mhuire, a Mháthair Dé, guigh orainne na peacaigh, anois agus ar uair ár mbáis! Amen.

An Chré.

Creidim i nDia, an tAthair Uilechómhachtach, Cruthaitheóir neimhe agus talún, agus in Íosa Críost, a aon-Mhac san, ár dTiarna, a gabhadh ón Sprid Naomh, a rugadh ó Mhuire Ógh, d’fhuilig páis fé Phontius Pílait, do céasadh ar chrois, do fuair bás agus do hadhlacadh, a chuaigh síos go hifreann, d’aiséirigh an treas lá ó mharaibh, a chuaigh suas ar neamh, atá ’na shuí ar deasláimh Dé, an tAthair Uilechómhachtach. As san tiocfaidh ag tabhairt breithiúntais ar bheóibh agus ar mharaíbh. Creidim sa Sprid Naomh, sa Naomh Eaglais Chaitlicí, i gcomaoine na naomh, i maithiúnachas na bpeacaí, in aiséirí na colla, agus sa bheatha shíoraí. Amen.

An Fhaoistin Choiteann.

Admhaím do Dhia ’n uilechómhacht, do Mhuire naofa atá riamh ’na hógh, do Mhícheál naofa árdaingeal, do Naomh Eóin Baiste, do na hAspalaibh naofa, Peadair agus Pól, agus do na naoimh uile, gur pheacaíos go mór agus go rómhór, le smaoineamh, le briathar agus le gníomh, tríom choir féin, tríom choir féin, tríom choir féin go rómhór. Ar an abhar san achainím ar Mhuire naofa atá riamh ’na hógh, ar Mhícheál naofa árdaingeal, ar naomh Eóin Baiste, ar na hAspalaibh naofa Peadair agus Pól, agus ar na naoimh uile, guí chun an Tiarna Dia ar mo shon.

Go dtugaidh Dia ’n uilechómhacht grásta agus trócaire agus maithiúnachas im pheacaí dhom ar an saol so, agus an bheatha shíoraí sa tsaol atá le teacht. Amen.

Glóire don Athair

Glóire don Athair, agus don Mhac, agus don Sprid Naomh!

Mar a bhí ar dtúis, mar atá fós, agus mar a bheidh le saol na saol. Amen.

Foclóirín

abhar: ábhar in the CO. WM Irish distinguishes between abhar (originally spelt adhbhar, now pronounced /aur/), “material, cause”, and ábhar (sometimes written ádhbhar, pronounced /ɑ:vər/), “amount”. Ar an abhar san, “for that reason”.
achainím, achainí: “to entreat, petition, beseech”.
amen: “Amen”, or áiméan in the CO. This word is one of many whose spelling in the works of PUL indicates an eschewing of an artificial gaelicisation of a non-Irish word. The pronunciation is given in IWM as /amʹenʹ/.
Ave Maria: “Hail Mary”, or an tÁivé Máiria in the CO. PUL does not shoehorn this Latin phrase into an Irish guise.
baiste: “baptismal”. Eóin Baiste, John the Baptist. In Dinneen’s dictionary, baiste is an adjective meaning “baptismal”, whereas in Ó Dónaill’s dictionary it is a variant of the word baisteadh meaning “baptism”. It is probably to be interpreted as an adjective that derives from the genitive singular of the noun, baistidh, although the spelling Eóin Baistidh is not found.
Caitlicí: “Catholic”, or Caitliceach in the CO. Pronounced /katʹilʹikʹi:/.
cath: “temptation”, often found in the plural, cathaí. Note that in the CO a cognate word cathú is used.
céasaim, céasadh: “to crucify, torment”.
cionta: “sin, crime, guilt”, pronounced /kʹuntə/.
cionntaím, cionntú: “to sin, transgress”, or ciontaím, ciontú in the CO. The double n is given to show the long vowel: pronounced /kʹu:n’ti:mʹ, kʹu:n’tu:/. IWM indicates the first vowel is long in this word, short in the related word cionta, and either long or short in ciontach/cionntach, “guilty”.
Cluain Uamha: Cloyne, Co. Cork. The genitive is given here in Easpag Chluana, Bishop of Cloyne, where PUL’s Mo Sgéal Féin has Dióseas Chluanach agus Rosa, the diocese of Cloyne and Ross.
colann: “body”, with the genitive here colla. The CO has colainn and colainne respectively.
comaoine: “communion”, or comaoin in the CO. Spelt cumaoine in the original, the spelling has been edited to reflect the pronunciation given in the LS edition.
Cré: “creed”.
cruthaitheóir: “creator”. This word is found in the Creed here, but transcribed crunahóir in the LS edition. PUL stated in PUL1926 that he had both seen and heard cruthaitheóir and cruthnaitheóir, but had only seen cruthú in print, but had never heard anything other than cruithniú. Consequently, both cruthaitheóir and cruthnaitheóir are acceptable here, but is likely that the forms with a medial -n- are preferable in Cork Irish. Pronounced /kruhə’ho:rʹ~krunə’ho:rʹ/.
fuiligim, fulag: “to suffer, endure”, or fulaingím, fulaingt in the CO. D’fhuilig in the preterite, where the CO has d’fhulaing.
gabhaim, gabháil: “to be conceived”, among other meanings.
grásta: “grace”. Dinneen’s dictionary shows the nominative singular to be grás, but this word is nearly always found as grásta. PUL seems to use it as a grammatically singular word (cf. grásta mór ó Dhia in PUL’s Sgéalaidheachta as an mBíobla Naomhtha).
marbh: “dead person”. Both maraibh and maraíbh are found in the Creed here. The LS edition indicates a pronunciation maraíbh, reflecting later end-stress of dative plural endings; however, given instability of dative plural forms, maraibh is not incorrect.
ógh: “virgin”, especially Muire Ógh, “the Virgin Mary”. Pronounced /o:/.
páis: “passion”. Páis a dh’fhulag, “to endure suffering”.
peacaím, peacú: “to sin, transgress”. Found in the General Confession here, but peaca a dhéanamh is more common.
uilechómhachtach: “almighty”, or uilechumhachtach in the CO. Pronounced /ilʹi-xo:xtəx/. Similarly, Dia an Uilechómhacht, “Almighty God”.
Uilliam Ó Cathain: William Keane, Bishop of Cloyne 1857-1874.

Nótaí

An Phaidir: “the Lord’s Prayer”. This title is given in the Letiriú Shímplí edition, but not in the 1921 normal-spelling edition.
Go naomhaíthear: “may it be sanctified”. In the Letiriú Shímplí edition, go näfyr is found, indicating an original form, go naofar. However, the preface to the 1921 edition indicates that the language of the text was revised by PUL in line with modern norms, and he may have taken the chance to move this verb into the second conjugation here.
Go ndéantar: “let it be done”. The calcified form go ndéantar is found twice in this prayer, instead of the modern subjunctive autonomous go ndeintear. Calcified forms abound in prayers, and the pronunciation is indicated in the LS edition as /gə nʹe:ntər/; Amhlaoibh Ó Loingsigh’s pronunciation, given in IWM, has a slender medial n,/gə nʹe:nʹtər/, but the form as given by PUL is undoubtedly the correct older form.
Ná léig sinn i gcathaíbh: “lead us not into temptation”. The léig here is calcified, pronounced /lʹe:gʹ/, corresponding to leog in later WM Irish.
Saor sinn ó olc: “deliver us from all”. Amhlaoibh Ó Loingsigh’s version, given in IWM, was saor sinn ón olc, with the definite article.
An tAvé Maria: “the Hail Mary”. This title is given in the Letiriú Shímplí edition, but not in the 1921 normal-spelling edition.
Glóire don Athair: “the Glory Be”. This title is given in the Letiriú Shímplí edition, but not in the 1921 normal-spelling edition.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in An Teagasc Críostaí, Contents. Bookmark the permalink.

One Response to An Teagasc Críostaí

  1. Seosamh says:

    Go raibh maith agat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s