Sliabh na mBan bhFionn 8

VIII.

“Táim ana-bhaoch díbh, a uaisle,” arsan bhean abhrais; “ní fios cathain a bheadh an méid sin oibre déanta agam dá mbeadh orm é ’ dhéanamh im aonar. Táim ana-bhaoch díbh, a uaisle!”

“Is ceart cómhar do dhíol, a bhean mhacánta,” arsan chéad bhean a tháinig isteach. “Dheinis-se dhúinne an oíche eile úd a bhíomair anso ní ná raibh ar ár gcumas féin a dhéanamh. Is é is lú is gann dúinne teacht agus an cúnamh so ’ thabhairt duitse. Ní fíos ná go mb’fhéidir go mbeadh gá againn led chabhair airís.”

“Agus is é is lú is gann dómhsa cabhair a thabhairt uaim pé uair a bheidh gá leis an gcabhair,” arsan bhean abhrais.

D’éiríodar go léir, agus thairrigeadar caipíní a gclócaí anuas ar a gceannachaibh, agus d’imíodar.

Do deineadh an obair chómh maith san gur tugadh fé ndeara ar fuaid na cómharsanachta feabhas na hoibre, agus gur mhéadaigh ar an gcúram a curtí ar an mnaoi abhrais sin. Thagadh an olann ’na beartaibh móra troma ag triall uirthi. Nuair a bhíodh an iomad den obair aici le déanamh, agus gan ar a cumas teacht air, pé dícheall a dhéanfadh sí ná pé áirneán a dhéanfadh sí, thagadh an mhórsheisear agus dheinidís an obair di.

Fé dheireadh tháinig an t-am ’na raibh an leanbh úd adúradh, go raibh sí ag dul chun báis, agus an bhuairt go léir ar a hathair agus ar a máthair. Ansan tháinig an t-am ’na raibh daoine tuisceanacha dhá rá nárbh í an leanbh féin a bhí ann in aon chor; gur fuadaíodh an leanbh féin, agus ná raibh sa leabhaidh ansúd ach iairlis a fágadh ann nuair a fuadaíodh an leanbh. Ansan tháinig an t-am agus fuair an iairlis bás.

Foclóirín

beart: “bundle”.

ceannacha: “facial features”, or ceannaithe in the CO. Pronounced /kʹə’nɑxə/.

cómhar: “combined work, cooperation”. Cómhar a dhíol le duine, “to return a service or favour to someone; or, to get your own back on someone”.

cúram: “care; commission, charge, task”. Cúram a chur ar dhuine, “to leave something to someone to do”. Do mhéadaigh ar an gcúram a curtí uirthi, “the amount of work/business sent to her increased”.

fuaid: ar fuaid, /erʹ fuədʹ/, “throughout”, ar fud in the CO. PUL wrote in his Notes on Irish Words and Usages (p54) that ar fuaid should be used for broad areas (ar fuaid na paróiste) and ar fuid for small areas (ar fuid an tí).

gann: “scarce, scanty”. Is é is lú is gann dúinn é, “it is the least we can do”.

tairrigim: “to pull”, or tarraingím in the CO. Pronounced /tarʹigʹimʹ/. The various forms of this verb exhibit the same changes: the past is do thairrig /harʹigʹ/. This verb was in the first declension in PUL’s works (do thairrigeadar), where modern Munster Irish would have do thairrigíodar. The verbal noun is tarrac, /tɑrək/, rather than the form tarraingt used in the Standard. PUL used the classical spellings (tharraingeadar, etc) in the original.

uasal: “noble”. A uaisle, “ladies, gentlemen!” In other words, this word can refer to either sex, or to combinations of the two sexes.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Contents, Sliabh na mBan bhFionn. Bookmark the permalink.

2 Responses to Sliabh na mBan bhFionn 8

  1. DMcM says:

    Just to help you, in the second last line the word leanbh within the phrase “Fé dheireadh tháinig an t-am ’na raibh an leanbh úd adúradh” is missing an n.

    Darran.

  2. admin says:

    Thanks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s