Sliabh na mBan bhFionn 13

XIII.

Nuair ’ airigh an bhean abhrais an focal san, do shleamhnaigh sí thar n-ais chun na háite ’nar fhág sí an crúsca agus na bróga. Chuir sí uímpi na bróga, agus do rith sí tímpall go dtí an taobh eile den tigh. Ansan d’oscail sí a bhéal agus a cliabh, agus chuir sí liú aisti go hárd agus go bínn, liú a hairíodh breis agus míle mórthímpall ón áit ’na raibh sí ’na seasamh.

“A chómharsain, a pú-ú-ú-ú-ú-ú!” ar sise, “rithidh, rithidh, rithidh! Tá Sliabh na mBan bhFionn trí thine! Sliabh na mBan bhFionn trí thine!! Sliabh na mBan bhFionn trí thine!!!”

D’airigh na trí naonúir a bhí istigh an liú agus an ghlao agus an fógra. Chaitheadar an obair as a lámhaibh, agus siúd amach iad, agus iad ag baint an dorais dá chéile, agus siúd suas an cnuc iad chómh mear agus ’ bhí sé ’na gcosaibh. Chaith an bhean abhrais ar an dtalamh í féin go dtí go rabhadar imithe ón ndoras. Ansan do rith sí isteach, agus dhún sí an doras, agus chas sí an eochair sa ghlas, agus chuir sí geasa ar an eochair an doras a chimeád dúnta. Chuir sí an ursal ’na seasamh ag an iarta, agus chuir sí de gheasaibh uirthi gan corraí as an áit sin. Bhuail sí buille den tuaigh i mbloc adhmaid, agus chuir sí de gheasaibh ar an dtuaigh gan corraí as an áit sin. Chuir sí gach aon rud eile in’ áit féin ar an gcuma san, agus chuir sí iad go léir fé gheasaibh crua gan corraí as a n-áiteannaibh go dtí go bhfuasclódh sí féin iad ó sna geasaibh. Ar éigin a bhí an rud deirineach curtha daingean fé sna geasaibh aici, nuair ’ airigh sí na mná uaisle ag teacht chun an dorais. Thug duine acu iarracht ar an laiste ’ dh’árdú. Ní raibh aon mhaith ann. Bhí an glas ar an ndoras.

Foclóirín

bloc adhmaid: “block of wood”.
cliabh: “chest”. Do chliabh d’oscailt here would probably be better translated as “to open your lungs” in English.
cómharsa: “neighbour”. The vocative a chómharsain here is worthy of note. PUL has cómharsain in both the nominative plural and vocative plural of this word, where the CO has cómharsana for both. Yet the traditional presentation of the fifth declension would argue for cómharsain in the nominative plural and cómharsana in the vocative plural.
corraím, corraí: “to move, stir”.
doras: “door”. Ag baint an dorais dá cheile, “taking the door from each other, i.e. pushing to get out the door first”.
fuasclaím, fuascailt: “to release”.
geas: “solemn injunction, spell”, or géis in the CO, where the historic dative has replaced the nominative. Usually found in the plural, as here, but the 1914 edition of Sliabh na mBan bhFionn stated the singular was geas.
glao: “call”, feminine in Cork Irish.
glas: “lock”.
iarta: “the hob of a fireplace”.
liú: “shout”. Feminine in Cork Irish.
mear: “quick, fast, nimble”.
pú: a cry of distress here, not given as an interjection in dictionaries, but Dinneen has puililiú as a hunting cry or cry or distress (equivalent to fuilibiú in the CO).
tine: “fire”. Tine a chur síos, “to set or light a fire”. Trí thine, “on fire”.
tua: “axe”, with the dative tuaigh, pronounced /tuəgʹ/.
ursal: “firetongs”. Feminine here, but masculine in the CO.

This entry was posted in Contents, Sliabh na mBan bhFionn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s