Sliabh na mBan bhFionn 7

VII.

Do thárla, roinnt aimsire ’na dhiaidh san, go raibh ualach mór olla aici airís le cíoradh agus le slámadh agus le sníomh agus le tochrais, go raibh eagal uirthi ná tiocfadh léi go deó na habhraisí ’ bheith ollamh in am aici don mhuíntir a chuir chúithi iad. Bhí lá ó mhaidin caite aici ag déanamh na hoibre, agus bhí éacht den obair gan déanamh agus an oíche ag titim. Thug sí léi solas áirneáin, agus shocraigh sí ar an oíche ’ thabhairt ag obair. Do las sí an solas, agus chrom sí ar an obair. Ní raibh sí i bhfad ag obair nuair a hoscladh an doras, agus bhuail chúithi isteach bean agus caipín a clóca amach ar a ceann aici. Dhein sí suas ar an áit ’n raibh an bhean abhrais ag obair, agus sháigh sí a dhá láimh san olann agus

“A bhean an bhréidín, más bréidín seo ar siúl agat,

Cíoram é, slámam é; ach is feárrde sinn cúnamh ’ fháil,”

ar sise. Ní raibh an dán beag ráite aici nuair a bhuail an tarna bean isteach, agus sháigh sí an dá láimh san olann, agus duairt sí an leathrann céanna. Níorbh fhada go raibh an mhórsheisear acu istigh, agus na lámha sáite san olann acu, agus iad ag obair go tiubh. Bhí ’ fhios ag an mnaoi abhrais go maith cérbh iad a bhí aici, agus bhí áthas mór uirthi, mar bhí ’ fhios aici nárbh fhada go mbeadh an obair go léir déanta, agus déanta go maith.

Chomáineadar leó ag obair, go dtí go raibh an tslamairc dheirineach den olann ’na snáth, agus an snáth deirineach tochraiste ar an gceirthlín deirineach, agus an ceirthlín sin caite ar an gcruaich ceirthlíní a bhí fásta sa chúinne.

Foclóirín

abhras: “the wool or flax to be woven into a garment; yarn; bundle of yarn”. Bean abhras, “spinner”.
dán: “poem”.
déanamh suas ar áit: “to go up to a place”.
deirineach: “last”, or deireanach in the CO, pronounced /dʹerʹinʹəx/.
éacht: “feat, exploit; a great number of quantity of something”.
rann: “verse”. Leathrann, “couplet, distich; half a quatrain”.
sáim, sá: “to plunge, thrust”, with the preterite sháigh /hɑ:gʹ/ .
slamairc: “a handful or a soft lump of something, e.g. of wool for teasing out”, apparently slaimice in the CO.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Contents, Sliabh na mBan bhFionn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s