Appendix 3

C. Cad iad na tíolaicí a thugann dul fé láimh easpaig dúinn?
F. Seacht tíolaicí an Sprid Naoimh.
C. Abair iad?
F. Eagna, Tuiscint, Cómhairle, Neart, Fios, Cráifeacht, Eagla an Tiarna.
C. Cad is Eagna ann?
F. Tíolaice ón Sprid Naomh, a thugann neamhshuím dúinn in nithibh saolta agus speóis i ngnó ár n-anama.
C. Cad is Tuiscint ann?
F. Tíolaice ón Sprid Naomh, trína dtuigimíd go soiléir fírinní ár gcreidimh, agus trína ndeinimíd dá réir.
C. Cad is Cómhairle ann?
F. Tíolaice ón Sprid Naomh, a sheólann sinn chun glóire ’ thabhairt do Dhia, agus chun leas ár n-anama do dhéanamh.
C. Cad is Neart ann?
F. Tíolaice ón Sprid Naomh, a thugann misneach spriodálta dhúinn chun gach buairt agus trioblóid saolta d’fhulag ar son Chríost, agus chun bua do bhreith ar namhaid ár n-anama.
C. Cad is Fios ann?
F. Tíolaice ón Sprid Naomh, lena n-aithnímíd an tslí chóir chun Dé, ionas go leanfaimís í, agus lena n-aithnímíd an tslí atá aimhleasta, ionas go seachnóimís í.
C. Cad is Cráifeacht ann?
F. Tíolaice ón Sprid Naomh, a bheir dúinn gach ní a thabharfadh glóire agus onóir do Dhia do dhéanamh go héasca agus go húmhal.
C. Cad is eagla an Tiarna ann?
F. Tíolaice ón Sprid Naomh, trína gcrithnímíd le heagla roimh aon ní do dhéanamh a chuirfeadh fearg ar Dhia.

Nóta

Seacht tíolaicí: “seven gifts”. Note that eclipsis is often omitted in PUL’s works after seacht, ocht and deich, as the /t/ or /h/ at the end of these numerals would tend to devoice the first consonant of the following noun.

Foclóirín

crithním, crithniú: “to tremble, shiver”, or creathnaím, creathnú in the CO.
éasca: “free, easy”. Pronounced /e:skə/ according to IWM, but transcribed with the pronunciation /iaskə/ in the Leitiriú Shímplí edition of An Teagasc Críostaí here.
speóis: “interest, liking”, a variant of spéis according to Dinneen’s dictionary.
tíolaice: “bestowal, gift (especially from God)”, or tíolacadh in the CO. This word and its cognates are often spelt with an n instead of an l in PUL’s works (tíodhnactar in PUL’s version of Na Cheithre Soisgéil, etc). The broad or slender quality of the c requires research, as IWM shows tíolacadh to be pronounced /tʹəiləkə/; Cnósach Focal ó Bhaile Bhúirne shows the verb tíolacaim to be pronounced /tʹəiləkimʹ/; whereas the Leitiriú Shímplí transcription here shows the pronunciation of tíolacadh, spelt tíodhlaice in the original, to be /tʹəilikʹi/, with tíolaicí in the plural, /tʹəilikʹi:/, where the CO has tíolacthaí. It would be difficult to devise a spelling for tíolaice that showed the WM pronunciation without veering a long way from established norms (teadhlaice?).

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in An Teagasc Críostaí, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s