An Teagasc Críostaí 16

Ceacht a sédéág.

C. Cá uair a bhéarfaidh Dia breithiúntas orainn?
F. Gan stad tar éis ár mbáis, agus lá an bhreithiúntais geinearálta.
C. An éireóid ár gcuirp uile an lá déanach?
F. Éireóid, le hórdú Dé.
C. Cé ’ bhéarfaidh breithiúntas orainn an lá déanach?
F. Íosa Críost.
C. Cad fá go dtabharfaidh sé breithiúntas orainn an lá san, tar éis breithiúntais do thabhairt orainn gan stad tar éis ár mbáis?
F. Chun a chirt do thaispeáin os cómhair an domhain, chómh maith agus do thaispeáin sé a thrócaire.
C. Cad ’déarfaidh Críost leis an ndream mallaithe an lá déanach?
F. “Imídh uaim, a dhream mhallaithe, go tine shíoraí, do hollmhaíodh don diabhal agus dá aingealaibh.”
C. Cad ’déarfaidh Críost leis na dea-dhaoinibh an lá déanach?
F. “Gluaisídh liomsa, a dhream bheannaithe seo m’Athar, agus glacaidh an ríocht atá ollamh díbh.”
C. Cá raghaidh an dream mallaithe an lá déanach?
F. Curfar, idir chorp agus anam, iad go pianta síoraí.
C. Cá raghaid na dea-dhaoine an lá déanach?
F. Raghaid, lena gcuirp glórmhara, domharaitheacha, go flaitheas Dé.
C. Cad a chiallaíonn “amen”?
F. Bíodh mar sin.

Foclóirín

bheirim, tabhairt: “to give”, or tugaim, tabhairt in the CO. Note that bheirim, in itself derived from the historic form do-bheirim, is the absolute form corresponding to the dependent form tugaim, but is generally replaced by tugaim in WM Irish. Bheir, a present-tense absolute form corresponding to tugann. Béarfaidh (cá uair a bhéarfaidh Dia breithiúntas orainn?), a future-tense absolute form correspond to tabharfadh: béarfaidh is also the future-tense form of beirim, breith too, but the idiom is breithiúntas a thabhairt ar dhuine.
geinearálta: “general”, or ginearálta in the CO. The pronunciation is unclear from the Leitiriú Shímplí edition, which gives it as jenearálta, as if the word were pronounced with an English j, presumably because it is a borrowing from English. If that were ever the case, it may not be so today, where the word has become gaelicised, but research is required here.
gluaisím, gluaiseacht: “to go, proceed”, or gluaisim, gluaiseacht in the CO. PUL uses both first- and second-conjugation forms. Here we have gluaisídh as the second-person plural imperative where gluaisidh could have been expected.

This entry was posted in An Teagasc Críostaí, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s