An Mac agus a Mháthair

9. An Mac agus a Mháthair.

Audio: download (Maighréad Uí Lionáird, October 9th 2016)

Bhí an mac ar scoil agus ghuid sé leabhar ó scoláire eile. Nuair ’ tháinig sé abhaile agus an leabhar aige is amhlaidh a mhol an mháthair an gníomh a bhí déanta aige. Ba gheárr gur ghuid sé tuilleadh agus má ghuid do mhol sí níos feárr é.

Fé mar a neartaigh sé san aois do chruaigh sé sa ghadaíocht agus thug sé a lán nithe ba dhaoire ná a chéile chun a mháthar.

Fé dheireadh do rugadh air agus do daoradh chun a chrochta é. Bhí sé thuas ar an gcroich agus an téad féna mhuineál. Bhí a mháthair ’na seasamh ag bun na croiche agus í ag gol.

D’iarr sé ar an lucht cimeádta leogaint do focal do labhairt léi. Do leogadh in áirde í. Do chrom sé a cheann chun a cluaise mar ’ bheadh sé chun cogair a thabhairt di. In’ inead san is amhlaidh a rug sé ar chluais uirthi len’ fhiaclaibh. Do bhain sé an chluais ón gceann di!

Do scread a raibh láithreach le gráin ar a leithéid de ghníomh ag mac dá dhéanamh ar a mháthair agus é ag dul chun báis.

“Stadaidh, a dhaoine maithe,” ar seisean. “Cé is dó’ libh a thug chun na chroiche seo mise?” ar seisean. “Sin í ansan í,” ar seisean. “Dá ngabhadh sí orm go maith le slait an lá a ghuideas an leabhar ní ghuidfinn a thuilleadh agus ní bheinn anso anois.”

An Múineadh

Tosach an uilc is é is usa do chosc.

“Nuair ’ chruann an tslat is deocair í ’ shníomh.”

“Ní bhíonn an rath ach mar a mbíonn an smacht.”

Foclóirín

crochaim, crochadh: “to hang”. Daortha chun a chrochta, “sentenced to be hanged”.
cruaim, cruachan: “to harden”. Do chruaigh sé sa ghadaíocht, possibly “he became set in his thieving ways”.
daoraim, daoradh: “to condemn, convict”.
guidim, guid: “to steal”. Spelt ghoid, ghuideas, ghuidfinn in the original. PUL inconsistently indicates an /i/ vowel by the spelling ui, but ui is standardised on in my editing here.
gráin: “disgust”.
lucht cimeádta: “guards”, or lucht coimeádta in the CO.
neartaím, neartú: “to strengthen”. Neartú san aois, “to grow up”.
ní bhíonn an rath ach mar a mbíonn an smacht: “spare the rod and spoil the child”.
nuair ’ chruann an tslat is deocair í ’ shníomh: “when the branch hardens, it is hard to weave it”, i.e. “people are not as pliable when they are old; habits are formed when young”.
screadaim, screadadh: “to scream, shriek”.
tosach an uilc is é is usa do chosc: “evil is easier to prevent at the beginning than later on”. Also found as tosach an uilc is é is usa do leigheas.
uiriste, usa: “easy, easier”, or furasta, fusa in the CO. Fuiriste and fusa are also found in WM Irish, but the forms without f- seem more authentic.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents. Bookmark the permalink.

One Response to An Mac agus a Mháthair

  1. Pingback: Aesop 8 and 9: Audio | Cork Irish

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s