Cúán Fithise 1

Cúán Fithise.

I

Sa bhliain d’aois an Tiarna seacht gcéad, a cúig (705), do ghoibh Conghal árdríocht na hÉireann. Mac ab ea an Conghal san d’Fheargas Fanat Ó Dónaill mic Aodha mic Áinmhireach. Dhá bhliain tar éis teacht i gcómhacht do do chruinnigh sé a shlua agus do chuaigh sé isteach i gCúige Connacht agus do loisc sé agus do scrios sé an Chúige chómh fada le Magh Muirisce. Tháinig sé abhaile, agus an bhliain ’na dhiaidh san do chruinnigh sé a neart arís, neart sló Chúig’ Uladh go léir, agus tháinig sé isteach in Uíbh Faoláin i gCúige Laighean agus chrom sé ar an dtír do scrios agus do loscadh.

Faoláin ab ainm don rí a bhí ar Chúige Laighean an uair chéanna. D’airigh sé an scéal, Conghal do ghabháil longfuirt ’na thír, agus in inead a nirt féin do chruinniú agus do chórú agus do ghléasadh i gcoinnibh Conghal, is é rud a dhein sé ná teachtairí ’ chur ag triall air agus tabharthaistí móra ’ thabhairt dóibh le bronnadh air, le hionchas go ndéanfadh sé síocháin agus go n-imeódh sé abhaile.

D’airigh Conghal na teachtairí ’ bheith ag teacht agus cad a bhí acu á thabhairt leó, agus cad a bhí uathu. Ghlaeigh sé chuige ar a raibh d’uaislibh sa longfort, agus do labhair sé leó ar an gcuma so:—

“Imídh go léir amach as an longfort,” ar seisean, “agus fanaidh in áit éigin as radharc na dteachtairí seo atá ag teacht ó Fhaoláin chúmsa, agus cuireadh gach éinne agaibh chúm anso isteach an cábóg is mídheallraithí agus is stracaithe ar a theaghlach.”

Foclóirín

arís: “again”. PUL used the spelling airís, indicating a slender r, /i’rʹi:ʃ/.
cábóg: “rustic, clodhopper, country bumpkin”.
Conghal: Congal Cennmagair, high king of Ireland 703-710. PUL gives a different date for the start of his high kingship. He was son of someone called Fergus Fanát and grandson of Domnall mac Áedo mac Ainmuirech, high king of Ireland 628-642. I am unclear if Conghal is the same name generally written Conall.
Cúán Fithise: the name of a warrior in this story, translated as Cuan the Doubler in the version in Silva Gadelica, although it is not clear to me why fithis has this meaning.
córaím, córú:cóirím, cóiriú in the CO, “to arrange, dress”, e.g. for battle.
Faolán: there were many Irish kings called Fáelán, but I have been unable to identify a king of Leinster by this name during Conghal’s high kingship.
gabhaim: “to take; go” and a large range of other meanings, pronounced /goumʹ/. The preterite is ghoibh where there is ghabh in the CO as the pronunciation is /ɣovʹ/ in WM Irish. An árdríocht a ghabháil, “to come into the high kingship”.
inead: ionad in the CO, “unit”. Pronounced /inʹəd/ in WM Irish.
ionchas: “expection”. Pronounced /unəxəs/. Le hionchas go, “in the expectation or likelihood that”.
longfort: “camp”. This word is believed to have originally referred to Viking ship enclosures (fortified camps where Viking ships could dock) in Ireland. The spelling longfort in the CO obscures the derivation; the original (and correct) spelling is longphort.
Magh Muirisce: a placename possibly in the Murrisk region of County Mayo (Muraisc in modern Irish).
mídheallraitheach: “ugly, repulsive; not handsome”, or mídhealraitheach in the CO.
scriosaim, scrios: “to destroy, ravage, lay waste”, or scriosaim, scriosadh in the CO.
slua: “army”. The genitive plural is sló here.
stracaithe: “ragged”, or sractha in the CO.
tabharthas: “gift”, or tabhartas in the CO. The plural here is tabharthaistí, where the CO has tabhartais.
Uíbh Faoláin: a territory in Co. Kildare historically held by the Uí Bhriain (O’Byrnes of Leinster) dynasty./strong

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Cúán Fithise, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s