Some prayers

Teachtaireacht an Aingil.

V. Tháinig Aingeal an Tiarna le scéala chun Muire.

R. Agus do ghoibh sí gin ón Sprid Naomh.
Go mbeannaíthear duit, a Mhuire, &c.

V. Féach, mise cailín an Tiarna.
R. Go ndéintear liom de réir t’fhocail.
Go mbeannaíthear dhuit, a Mhuire, &c.

V. Agus do ghlac Mac Dé colann daonna.
R. Agus do chómhnaigh sé ’nar measc.
Go mbeannaíthear duit, a Mhuire, &c.

V. Guigh orainn, a naomh-Mháthair Dé.
R. Ionas go mb’fhiú sinn geallúna Chríost d’fháil.

An Ghuí.

Guímíd thu, a Thiarna, do ghrásta do dhortadh go líonmhar ’nár n-anamnacha**, ionas, tar éis fios d’fháil dúinn, trí theachtaireacht an aingil, ar theacht Íosa Críost, do Mhic, i gcolann daonna, go dtiocfadh linn sroisint chun glóire a aiséirí trí neart a pháise agus a chroise naofa, trí Íosa Críost ár dTiarna. —Amen.

Go dtugaidh Dia cabhair agus cúnamh i gcónaí dhúinn. Agus go dtugaidh Dia suaimhneas síoraí do na fíoraonaibh d’imigh rómhainn. Amen.

**Transcribed in the Letiriú Shímplí version as if   ’nár n-anam.  As each person has only one soul, it may be more logical that way; I am not totally sure if the use of anamnacha is a definite mistake in the original text.

Na Mionghníomhartha

Dólás mar gheall ar Pheacaíbh.

A Thiarna Dia atá go rómhaith, tá cathú orm mar gheall ar mo pheacaíbh. Maith dhom iad, agus tabhair cúnamh dom chun gan iad do dhéanamh arís.

Gníomh Creidimh.

A Dhia na Glóire, creidim ionatsa, agus creidim gach ní dá múineann an Eaglais dúinn, mar do thugais-se dhi an fhírinne do mhúineadh.

Gníomh Dóchais.

A Dhia na Glóire, is ortsa atá mo sheasamh, is asatsa atá mo mhuinín agam, go dtabharfaidh tú grásta agus trócaire agus maithiúnachas im peacaí dhom ar an saol so agus radharc ort féin sa tsaol atá le teacht. An radharc san go dtugair dúinn, a Thiarna. Amen.

Gníomh Grá.

A Dhia na Glóire, mo ghrá thu! Mo ghrá thu os cionn gach uile ní, mar is tu amháin is maith. Agus mo ghrá mo chómharsa mar me féin ar do shonsa.

Ag Éirí ar Maidin duit abair le Dia na Glóire.

A Dhia na Glóire, mo ghrá thu! Do thugais saor ón oíche me agus táim baoch díot. Bheirim me féin suas inniu duit idir chorp agus anam. Go dtugaidh do ghrásta dhom mo smaointe go léir agus mo ghníomhartha go léir do dhul chun onóra dhuitse agus chun sochair dom anam. Trí Íosa Críost á dTiarna. Amen.

Abair Let Aingeal Coímhdeachta.

A Aingil Dé, mo ghrá thu. Mo ghrá Dia a chuir me mar chúram ort. Cómhairligh me, díon me, stiúraigh me, cimeád ar mo leas me, inniu agus ó inniu go dtí lá mo bháis, agus tabhair suas dom Shlánaitheóir me an lá san.

Altú Roim Bia.

A Thiarna Dia! Cuir do bheannacht orainn féin agus ar do thabharthaistíbh, trí Íosa Críost ár dTiarna. Amen.

Altú tar éis Bídh.

Bheirimíd baochas na beatha so dhuit, a Dhia Mhóir an uilechómhacht, agus i dtaoibh do thabharthaistí go léir; agus beannacht Dé le hanman na marbh, go dtugaidh Dia suaimhneas síoraí dhóibh. Amen.

Le línn dul a chodladh dhuit, abair:

A Íosa, a Mhuire, a Ióseph, tugaim suas díbh mo chroí agus m’anam.

A Íosa, a Mhuire, a Ióseph, bídh ag cabhrú liom le línn mo bháis.

A Íosa, a Mhuire, a Ióseph, go dtugad suas m’anam díbh i síocháin Dé.

Isteach i do láimh féin go nglacair mo sprid, a Thiarna.

M’anam go nglacair uaim, a Thiarna Íosa.

Foclóirín

áltaím, altú: “to give thanks, say grace”, pronounced /ɑ’hli:mʹ~ɑ’hlu:/ in WM Irish.
anam: “soul”. The dative is occasionally found as anman, generally in the phrase beannacht Dé le hanman na marbh, “may God bless the souls of the dead”, where the usage can be considered to be calcified. Anam is found in the dative elsewhere in the Catechism. Traditionally anmain was the dative, and anman here, with a broad final n may reflect assimilation to the following broad n of na. Pronounced /ɑnəm~ɑnəmən/.
bheirim, tabhairt: “to give”, or tugaim, tabhairt in the CO. Note that bheirim, in itself derived from the historic form do-bheirim, is the absolute form corresponding to the dependent form tugaim, but is generally replaced by tugaim in WM Irish.
deinim, déanamh: “to do”, or déanaim, déanamh in the CO. Go ndéintear in the autonomous form here reflects a calcified usage of the long vowel where later WM Irish would have go ndeintear. Pronounced /gə nʹe:ntʹər/. The historically correct form go ndéantar is also found in the Catechism here.
gin: “foetus”, transcribed as gen in Letiriú Shímplí. Gin a ghabháil, “to conceive, become pregnant”.
sroisim, sroisint: “to reach”, or sroichim, sroicheadh in the CO. Pronounced /sroʃimʹ, sroʃintʹ/. The verbal noun is more commonly found as sroisiúint in PUL’s works.
taobh: “side”. This word is found in both masculine and feminine guises, and here we see i dtaoibh, “in regard to”, in the place of the usual i dtaobh. I dtaobh is more common in PUL’s works.
Teachtaireacht an Aingil: the prayer known as the Angelus, recounting the Annunciation.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in An Teagasc Críostaí, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s