Two Marian items

An Salbhé Regína.

Go mbeannaíthear dhuit, a Bhannríon Naofa, a Mháthair na Trócaire. Go mbeannaíthear dhuit! Is tu ár mbeatha, ár mísleacht, agus ár ndóchas. Is ortsa do screadaimíd, clann bhocht díbeartha Ébha. Is chútsa suas a chuirimíd ár n-osna, ag caí agus ag gol sa ghleann so na ndeór. Iompaigh orainn dá bhrí sin, a choimirce chaomhuasal, do shúile atá lán de thrua, agus nuair a bheidh deireadh lenár ndíbirt, tabhair radharc dúinn ar thoradh do bhroinne, Íosa, a Mhaighdean Mhuire róthrócaireach, róghrámhar, rómhilis.

V. Guigh orainn, a Naomh-Mháthair Dé.
R. Ionas go mb’fhiú sinn toradh geallúna Chríost d’fháil.

Liodán na Maighdine Muire.

Cuirimíd sinn féin féd choimirce, a naomh-Mháthair Dé. Ná diúltaigh dár n-úrnaithe in am ár riachtanais ach ón uile bhaol saor sinn, a Mhaighdean ghlórmhar bheannaithe.

A Thiarna, dein trócaire orainn.
A Chríost, dein trócaire orainn.
A Thiarna, dein trócaire orainn.
A Chríost, éist linn.
A Chríost, éist go ceannsa linn.
A Dhia, a Athair na bhflaitheas, dein trócaire orainn.
A Mhic Dé, a fhuasclóir an domhain, dein trócaire orainn.
A Dhia, a Sprid Naoimh, dein trócaire orainn.
A Thríonóid naofa, a aon Dia amháin, dein trócaire orainn.

A Naomh Mhuire, guigh orainn.
A Naomh-Mháthair Dé, guigh orainn.
A Naomh-Mhaighdean na maighdean, guigh orainn.
A Mháthair Chríost, guigh orainn.
A Mháthair na ngrásta ndiaga, guigh orainn.
A Mháthair róghlan, guigh orainn.
A Mháthair rógheanmnaí, guigh orainn.
A Mháthair gan truailliú,guigh orainn.
A Mháthair gan toibhéim, guigh orainn.
A Mháthair gheanúil, guigh orainn.
A Mháthair iúntach, guigh orainn.
[A Mháthair na dea-chómhairle, guigh orainn. (omitted in the original, added in the Letiriú Shímplí edition here)]
A Mháthair ár gCruthaitheóra, guigh orainn.
A Mháthair ár Slánaitheóra, guigh orainn.
A Mháthair ró-eagnaí, guigh orainn.
A Mhaighdean ró-onórach, guigh orainn.
A Mhaighdean chlúmhail, guigh orainn.
A Mhaighdean chómhtach, guigh orainn.
A Mhaighdean cheannsa, guigh orainn.
A Mhaighdean dílis, guigh orainn.
A Scáthán an chirt, guigh orainn.
A Chathaoir na heagna, guigh orainn.
A Chúis ár lúghára, guigh orainn.
A Shoitheach Spridálta, guigh orainn.
A Shoitheach onóra, guigh orainn.
A Shoitheach cráifeachta fé leith, guigh orainn.
A Rós dhiamhair, guigh orainn.
A Thúr Dáibhid, guigh orainn.
A Thúr eabhair, guigh orainn.
A Thig óir, guigh orainn.
A Árc na Connartha, guigh orainn.
A Gheata na bhflaitheas, guigh orainn.
A Réaltann na maidne, guigh orainn.
A Shláinte na n-easlán, guigh orainn.
A Chumaraí na bpeacach, guigh orainn.
A Shólás na ndobrónach, guigh orainn.
A Chúnamh na gCríostaithe, guigh orainn.
A Bhannrín na n-aingeal, guigh orainn.
A Bhannrín na n-árdathar, guigh orainn.
A Bhannrín na bhfáidh, guigh orainn.
A Bhannrín na nAspal, guigh orainn.
A Bhannrín na Mairtir, guigh orainn.
A Bhannrín na gConfesóirí, guigh orainn.
A Bhannrín na Maighdean, guigh orainn.
A Bhannrín na naomh uile, guigh orainn.
A Bhannrín a gabhadh gan peaca an tsínsir, guigh orainn.
A Bhannrín na Coróinneach Muire rónaofa, guigh orainn.
A Uain Dé, a thógann peacaí an domhain, ná daor sinn, a Thiarna.
A Uain Dé, a thógann peacaí an domhain, deónaigh éisteacht linn, a Thiarna.
A Uain Dé, a thógann peacaí an domhain, dein trócaire orainn, a Thiarna.
A Thiarna, dein trócaire orainn.
A Chríost, dein trócaire orainn.
A Thiarna, dein trócaire orainn.
Guímíd thu, a Thiarna, do ghrásta do dhortadh, &c.
(Mar atá thuas.)

Foclóirín

árc: “ark”, or áirc in the CO. Árc na Connartha, “the Ark of the Covenant”. PUL used airc in his Sgéalaidheachta as an mBíobla Naomhtha. Dinneen also gives both arc and airc.
árdathair: “patriarch”.
bannrín: “queen”, or banríon in the CO. While this word was traditionally written bainríoghan, the broad n in a bhannríon naofa probably reflects assimilation to the broad n of naofa, as a bhannrín is given elsewhere in the Catechism (in the Litany of the Blessed Virgin Mary) in the vocative with a slender n, which accords with the pronunciation shown in IWM, /bau’ri:nʹ/.
caím, caí: “to weep, lament”.
caomh: “gentle”. Also found as a prefix, as in caomhuasal, “gracious”.
clúmhail: “of good repute, renowned”, or clúiteach in the CO. Pronounced /klu:lʹ/.
connradh: “covenant”, or conradh in the CO, with connartha in the genitive. The traditional double n is retained here as suggestive of the long vowel, pronounced /ku:rə, kunərhə/. Cnósach Focal ó Bhaile Bhúirne shows that Amhlaoibh Ó Loingsigh had a pronunciation /ku:rəv/. This word is feminine in PUL’s works, but masculine in the CO (it is listed as masculine in the foclóirín to the Catechism, but the usage here is clearly feminine, and this is consistent with PUL’s usage in his Sgéalaidheachta as an mBíobla Naomhtha).
cumaraí: “refuge”. This word is a variant of comairce/coimirce.
deóir: “tear”. This is one of a number of words where the dative has replaced the original nominative, deór, to which the genitive plural remains aligned.
deónaím, deónú: “to consent, grant”. This is often leónaím, leónú in WM Irish, especially in the phrase leónú Dé, “the will of God”, reflecting a wider phenomenon where some words in d- are pronounced in l- in WM Irish. However, here we have deónaigh, which is transcribed with a d- in Letiriú Shímplí.
diamhair: “mysterious”. A Rós dhiamhair, “thou mystical rose”.
doirtim, dortadh: “to pour”.
eabhar: “ivory”. Probably pronounced /ɑver/.
Ébha: Eve, mother of the human race.
geallúint: “promise”, or gealltanas in the CO. The genitive singular and nominative plural are both geallúna.
geanmnaí: “chaste”.
geanúil: “loveable, lovely”.
iúntach: “wonderful, admirable”, or iontach in the CO. Pronounced /u:ntəx/.
maidean: “morning”, or maidin in the CO. The genitive is given here as maidne, where the CO has maidine. The form is retained, despite the fact that IWM shows a new unsyncopated genitive /mɑdʹinʹi/, as the Letiriú Shímplí version has maingi, indicating that Shán Ó Cuív believed the genitive with syncope could be pronounced /mɑŋʹi/. More research required here.
martar: “martyr”, a problematic word, as the CO form is mairtíreach and the WM form, as given in Cnósach Focal ó Bhaile Bhúirne is mairtír. Dinneen has martar and mairtír. PUL’s original spelling here was martear/martir, but was transcribed in the Letiriú Shímplí edition uniformly as martar. It seems the modern pronunciation is /mɑr’tʹi:rʹ/, but that /mɑrtər/ and possibly /mɑrtʹər~mɑrtʹirʹ/ were also found. Martear and martir are edited here as mairtear and mairtir.
mísleacht: “sweetness”, or milseacht in the CO.
réaltann: “star”, or réalta in the CO. Usually réiltín in WM Irish. Possibly pronounced /re:lhən/.
Salbhé Regína: Salve Regina, or Hail, Holy Queen, the Marian hymn.
soitheach: “vessel”, with soithí in the plural, pronounced /sə’hɑx, su’hi:/. This is the pronunciation of Amhlaoibh Ó Loingsigh as shown in Cnósach Focal ó Bhaile Bhúirne; other speakers (Dónall Bán Ó Ceileachair) had /sɑhəx, si’hi:/, as if from a form sathach, which is mentioned by Dinneen too. The Letiriú Shímplí indicates a pronuncation of /si:həx/, possibly influenced by the spelling soítheach in the original, with a síneadh fada on the i, but this has not been adopted here given the evidence for the pronunciation by good speakers in WM.
sprid: “spirit”, or spiorad in the CO. In WM Irish spiorad is aligned with the related word sprid, “sprite, ghost”. Sprid should be a feminine word, but an Sprid Naomh is masculine. More research required here on whether sprid in the meaning of “sprite, ghost” is also masculine now.
spridálta: “spiritual”, or spioradálta in the CO.
toibhéim: “blemish, reproach”. Probably pronounced /ti’vʹe:mʹ/, or possibly with /o/ in the first syllable.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in An Teagasc Críostaí, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s