14. An t-Aeire agus an Fharraige.

Bhí aeire ag aeireacht in aice na farraige lá breá samhraidh. Bhí an t-uisce go sámh agus an ghrian ag taithneamh anuas air. Bhí long tamall amach ar an uisce, agus a seólta breátha geala uirthi. Bhí an t-aeire ag féachaint ar an uisce agus ar an loíng, agus é ag machnamh. Duairt sé leis féin, as a mhachnamh: “Imeód,” ar seisean, “agus díolfad na caoire seo agus ceannód roinnt meala agus cuirfead ar bórd loinge í agus béarfad liom anonn tar farraige í, agus díolfad í thall ar a dhá oiread agus ’ chosnóidh sí anso. Ansan is geárr go mbeidh airgead mo dhóthain agam, oiread agus ná beadh go deó agam de bhárr na gcaorach so.” Do dhein sé mar sin. Ní raibh sé ach lá nú dhó ar an bhfarraige nuair ’ éirigh stoirm agus bhí an long i riochtaibh a báite. Chun na loinge do chimeád ar bárr uisce b’éigean don fhuireann loinge gach a raibh d’ualach acu do chaitheamh amach fén bpoll. Do caitheadh an mhil amach i dteannta na cod’ eile.

Tháinig an long saor. D’iompaigh an t-aeire arís ar an aeireacht. Dob fhada go raibh tréad maith caorach arís aige, ach do ráinig go raibh i gcionn aimsire. Do thárla mar an gcéanna go raibh sé lá breá eile samhraidh ag aeireacht in aice na farraige.

Má ba bhreá ’ fhéach sí an chéad uair ba dhá bhreátha ná san ’ fhéach sí an dara huair. D’fhéach sé uirthi go dlúth ar feadh tamaill. Ansan do labhair sé. “Tuigim thu!” ar seisean. “Tuilleadh meala atá uait!”

An Múineadh.

“Breithnigh an abha sula dtéir ’na cuilith.”

Foclóirín

abha: “river”. The dative, abhainn, has replaced the nominative in the CO. Pronounced /au/.
aeire: “shepherd”, or aoire in the CO. Traditionally written aodhaire, the spelling change of the mid-twentieth century has produced a CO spelling that yields the incorrect pronunciation for speakers of Munster Irish. Pronounced /e:rʹi/.
aoraim, aeireacht: “to herd”, or aoirím, aoireacht in the CO. Traditionally written aodharaim, aodhaireacht, the spelling change of the mid-twentieth century has produced CO spellings that yield the incorrect pronunciation for speakers of Munster Irish. Pronounced /e:rimʹ, e:rʹəxt/.
breithním, breithniú: “to judge, observe”, or breathnaím, breathnú in the CO. Pronounced /brʹenʹ’hi:mʹ, brʹenʹ’hu:/. The CO maintains a distinction between breathnaím, “observe”, and breithním, “judge, adjudicate,” but the distinction was not found in PUL’s works.
caíora: “sheep”, or caora in the CO, with the plural here caoire, corresponding to caoirigh in the CO. The genitive singular and plural is caorach/caeireach. Pronounced /ki:rə/ and /ki:rʹi/, with the genitive /ke:rəx~ke:rʹex/.
ceann: “head”. I gcionn, using an old dative of ceann, “at the end of”. I gcionn aimsire, “after some time”.
cimeád: this word and all cognates (chimeádaidís, etc) have a broad c in the classical spelling and in the CO, but a slender c (as applicable) in WM Irish: /kʹi’mʹa:d/, /xʹi’mʹa:didʹi:ʃ/, etc; PUL used the classical spelling in the original. PUL’s spelling varied over the years, but he certainly used cimeád in his Irish; cf. cimeád a bhfaighir in Notes on Irish Words and Usages, p117. Also note that the the CO distinction between coimeád, “keep”, and coimhéad, “watch over”, does not obtain in WM Irish: coimhéad is an Ulster word.
cuilith: “eddying current”, or cuilithe in the CO. An explanation in the original edition says this is “the silent, rapid current which is seen in the middle of a swollen river, and which is much stronger than it seems to be when viewed from the bank”. Breithnigh an abha sula dtéir ’na cuilith, a saying meaning “examine the river before you trust yourself to the current”. While PUL wrote cuilith here, IWM shows that AÓL had cuilithe, /kilʹihi/.
fuireann: “crew”, or foireann in the CO. The spelling with ui is preserved here, as given in the original, because it clarifies the WM pronunciation.
long: “ship”, /lu:ŋg/.The genitive loinge and dativeloíng are pronounced/liŋʹi/ and /li:ŋgʹ/ respectively.
mil: “honey”, with meala in the genitive.
poll: “hole”, and by extension, “sea”. Amach fén bpoll, literally “out under the hole”, is glossed in the original as “out into the water, overboard”.
ráiníonn: a defective verb, used impersonally to mean “happen to do something”. Do ráinig go raibh, “there was, there happened to be, managed to be”.
riocht: “guise”. I riochtaibh, “on the verge of, looking like or ready or fit to do something”, also found as i reachtaibh. I riochtaibh a báite, “on the verge of being submerged”. Spelt i rochtaibh in the original here, probably indicating the r is pronounced broad, as is normally the case, at the beginning of the word: /ə ruxtivʹ/.
sula: “before”. While sula is the form adopted in the CO, the general form in WM Irish is sara.
taithneann, taithneamh: “to please; to shine”, taitníonn, taitneamh in the CO. Generally in the first declension in PUL’s works, pronounced /taŋʹhən, taŋʹhəv/.
tréad: “flock, herd”.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents. Bookmark the permalink.

1 Response to 14. An t-Aeire agus an Fharraige.

  1. Ramón N. says:

    Wow, these Aesop’s Fables are coming along well!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s