15. An Machtíre i gCroiceann na Caorach.

Chuir machtíre croiceann caorach uime, agus d’imigh sé i measc na gcaorach, agus bhíodh sé dhá marú agus dhá n-ithe i ganfhios. Fé dheireadh thug an t-aeire fé ndeara é. Ní túisce ’ thug ná rug sé air agus chuir sé téad féna mhuineál agus chroch sé a géig craínn é.

Tháinig na haeirí eile agus chonacadar, dar leó, an chaíora ar crochadh. “Aililiú!” ar siad. “Cad dob áil leat ag crochadh na gcaorach?”

“Ní caíora atá ann,” ar seisean. Agus do bhain sé croiceann na caorach de cheann an mhachtíre. “Sin é agaibh é!” ar seisean. “An bithiúnach!”

An Múineadh.

“Ní tabhair do bhreith ar an gcéad scéal go mbeiridh an dara scéal ort.”

B’fhéidir go mbeadh croiceann caorach ar rud agus nár chaíora é ’na thaobh san.

Sula dtugair do bhreith féach laistigh den chroiceann.

Foclóirín

a: “from”, as in the CO. The preposition as historically appeared with an s only before the singular and plural articles (as an, as na), the relative pronoun (as a), possessive adjectives (as mo), and before gach, but this usage was not always adhered to in late WM Irish. A prefixes an h to a vowel, as in a hÉirinn.
beirim, breith: “to bear”. Breith air, “to catch, seize”. Ní tabhair do bhreith ar an gcéad scéal go mbeiridh an dara scéal ort, “don’t judge the initial story until the rest/the other side of the story reaches/catches up with you”.
croiceann: “skin”, or craiceann in the CO. Pronounced /krokʹən~krekʹən/. I gcroiceann na caorach, “in sheep’s clothing”.
dara: “second”. Usually tarna in WM Irish, but, as this passage shows, dara was also in use.
fé ndeár, fé ndeara: thug sé fé ndeara, “he noticed”. This would be thug sé faoi deara in the CO. Pronounced /fʹe: nʹa:r~fʹe: nʹarə/. Fé ndeara also has a additional meaning, “cause, reason”.
i ganfhios: “unbeknown, unawares”. Pronounced /ə’gɑnis/.
maraím, marú: “to kill, slay”. Marú is spelt marbhadh in the original, but The Irish of West Muskerry shows this is pronounced /mɑ’ru:/.
taobh: “side”. ’Na thaobh san, “for all that; notwithstanding”.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents. Bookmark the permalink.