13. An Fear agus a Chlann Mhac

Bhí fear ann, agus bhí ainm airgid air, agus bhí sé ag dul chun báis. Ní fheidir éinne dá chlaínn cá raibh an t-airgead i bhfolach aige, agus bhí eagla orthu go bhfaigheadh sé bás gan an áit d’ínsint d’éinne agus go mbeidís in éaghmais an airgid. Tar éis machnaimh agus cómhairle dhóibh, is é ’ cheapadar gurbh fheárr a fhiafraí dhe cá raibh sé i bhfolach. Níor thug sé freagra orthu go ceann i bhfad. Chuireadar an cheist chuige arís agus arís eile. Fé dheireadh duairt sé, “Tá sé curtha troigh go leith i dtalamh, sa pháirc sin amu’.” Níor fhéadadar a thuilleadh eólais d’fháil uaidh. Fuair sé bás agus do cuireadh é.

Siúd ag lorg an airgid iad san. Do theip orthu a dhéanamh amach sa pháirc áit ba dhóichí ná a chéile chun an airgid do bheith ann. Dheineadar poll thall agus poll abhus, fé mar ’ cheapadar go mb’fhéidir go bhfaighdís é, ach ní bhfuaradar a thuairisc.

Fé dheireadh thánadar i dtosach na páirce agus do rómhradar thórsu an uile órlach di, troigh go leith ar doimhneas. Ní bhfuaradar an t-airgead. Ní raibh sé ann chuige. “Cad a dhéanfam anois?” arsa duine acu. “Cuirimís arbhar sa pháirc,” arsa duine eile, “agus bíodh rud éigin againn de bhárr ár saothair.” Do deineadh san, agus an barra arbhair a bhí ar an bpáirc sin sa bhfómhar a bhí chúinn do baineadh é agus do buaileadh é agus cuireadh dá dhíol é, agus do dhein sé níos mó airgid ná mar ’ cheapadar a bhí i bhfolach ag á n-athair ó thosach. Thugadar an saothrú céanna ar dhá pháirc i gcómhair na hathbhliana, agus dheineadar a dhá oiread airgid, agus mar sin dóibh go dtí go rabhadar neamhspleách go maith.

**Ní raibh sé ann chuige: this chuige is explained in the early edition of Aesop in the foclóirín. The money was not there for it, ie for finding, to be found.

An Múineadh.

Nuair a bheir ag dul chun báis fág agead chlaínn cómhairle a leasa agus fonn na cómhairle sin do dhéanamh orthu. Is ámharaí dhóibh san ná airgead mór.

Foclóirín

ag: “at”. Ag do appears here as agead, pronounced /igʹəd/. The combination ag á, corresponding to ag a in the CO, is pronounced /i’gʹɑ:/.
agus mar sin dóibh: “and so on, the same with them all”.
ainm: “name”, but also “reputation”. Ainm airgid air, “a reputation for having money”.
athbhliain: “following year”, pronounced /af’lʹiənʹ/.
barra: “crop”.
cuirim, cur: “to put”, but also “to bury”.
doimhneas: “depth”, or doimhneacht in the CO. Both doimhneas and doimhneacht are used in PUL’s works. Pronounced /deŋʹəs/.
éaghmais: “want, absence”, or éagmais in the CO. Pronounced /iamiʃ/.
feadar: “I don’t know, I wonder”. While this verb is spelt ní fheadair sé in both the present  and past tense meanings in the CO, there was traditionally a distinction between ní fheadair sé, present tense, and ní fheidir sé, past tense, pronounced /nʹi: edʹirʹ ʃe:/.
go leith: “and a half”, pronounced /gilʹi/. Troigh go leith, “eighteen inches”.
i gcómhair: “for, in store for”. This phrase was uniformly spelt i gcóir by PUL, in line with PUL’s view (cf. Notes on Irish Words and Usages) that this phrase derives from cóir, “proper arrangement (among other meanings)” and not cómhair, “presence”. He indicated he did not have a nasal vowel in this phrase, but the issue is complex, as his etymology seems faulty (The Dictionary of the Irish Language has i gcomhair) and it is possible that i gcómhair has become conflated with a separate phrase i gcóir, “ready” in WM Irish. In any case, nasalisation is not a noted feature of modern-day WM Irish, and so the CO form produces the correct pronunciation.
rómhraim, rómhar: “to dig”, or rómhraím in the CO.
thar: “through, across, past”. Thórsu, /ho:rsə/, “across, past them”, equivalent to tharsta in the CO.
troigh: “foot; 12 inches”, pronounced /trigʹ/.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s